لحظه  بروز رسانی 
●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●• محمود•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•
قبراققبراق
●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●• محمود•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•

روایت است روزی یکی از مریدان بر شیخ وارد شدندی

روایت است

روزی یکی از مریدان بر شیخ وارد شدندی و وی را مشغول گشت و گذار در اینترنت

با Internet Explorer دیدندی، مرید گفت یا شیخ این چه سِر است که

 از Firefox یاChrome استفاده نمی کنندی؟

لااقل از Opera یا Safari استفاده کنندی.

شیخ خشمگین شد و لپ تاپ خویش از پهنا بر حلق مرید داخل کرده،

فرمود: بـــــــُز....!

مگر نمیدانی که ریاضت کشیدن از عادات مردان خدا بودندی؟؟

مرید که این بشنید، خشتکش بالا کشیده،

نعره زنان به سمت رایانه خویش شتافت

و Windows 8 64 bit Ultimate خود را پاک نمود

و

تا آخر عمر از DOS و Windows Me استفاده کرد تا رستگار گردد ...:))


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید