افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
Abolfazl
سرما زدهسرما زده
Abolfazl

نو کنیدجامه را، پاک کنید خانه را،

گل بزنید قبله را، عید خدا میرسد

هوش کنید مست را،آب زنید دست را،

سجده کنیدهست را، عید خدا میرسد

سیر کنید گشنه را، آب دهیدتشنه را،

دور کنید غصه را، عید خدا میرسد

عفو کنید بنده را، ارج نهید زنده را،

یاد کنید رفته را، عید خدا میرسد.

عید فطر بر شما مبارک{-35-}{-35-}{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سرباز کوچک اسلام
قبراققبراق
سرباز کوچک اسلام
2471935652306622719517517615523610785109239.jpg

.

مشاهده همه ی 3 نظر
سرباز کوچک اسلام
قبراققبراق
سرباز کوچک اسلام
19013038244333984209202204189198126134142.jpg

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سرباز کوچک اسلام
قبراققبراق
سرباز کوچک اسلام
5666143772371711471513819110551221613054.jpg

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید