لحظه  بروز رسانی 
ahmad
قبراققبراق
ahmad

96804852118628406095.jpg
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40870930348878175737.jpg

مشاهده همه ی 22 نظر
محسن
لوسلوس
محسن

دختر خانوم صورت زیبا مهم نیست یادت باشه این

دختر خانوم

صورت زیبا مهم نیست

یادت باشه این سیرت زیباست که

اونم مهم نیست

مهم سایز سینه هاست و بس!

{-41-}

مشاهده همه ی 25 نظر
محسن
لوسلوس
محسن

اخونده بالا منبر داد میزنه دوره زمونه عوض شده  مانتو تنگ

اخونده بالا منبر داد میزنه دوره زمونه عوض شده
 مانتو تنگ شلوارا کوتاه باسنا چسبون
یکی پا میشه میگه حاجی اومدی اشکمونو در بیاری یا ابمونو !!!

pacman.png

مشاهده همه ی 7 نظر
محسن
لوسلوس
محسن

ﺷﺎﺵ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍﺣﺖ ﻭﺷﺎﺵ ﺑﻌﺪﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ,

ﺷﺎﺵ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍﺣﺖ ﻭﺷﺎﺵ ﺑﻌﺪﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ,
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺸﺎﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ !
ﻣﺜــــــــﺎﻧﻪ ﺗﺎﻥ ﭘــــــﺮ ﺷﺎﺵ ﺑــــــﺎﺩ !

-------------------------------------

مشاهده همه ی 5 نظر
محسن
لوسلوس
محسن

دانشمندان ك*ندوم موزيكال ساخته اند كه در هنگام استفاده با افزايش

دانشمندان ك*ندوم موزيكال ساخته اند كه در هنگام استفاده با افزايش شدت وگرمي رابطه زوجين صدايش افزايش مىيابد. اين كاندوم در ايران بزودي باصداي عليرضا افتخارى وبا آهنگ"چراميکني ميكني ميكني ميكني يار" عرضه ميگردد!

{-15-}

مشاهده همه ی 15 نظر