لحظه  بروز رسانی 
پسر نیک
پسر نیک

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم بعد

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم بعد

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها

مشاهده همه ی 1 نظر
پسر نیک
پسر نیک

نزنید سنگ به گنجشک پر گنجشک قشنگ است پر

نزنید سنگ به گنجشک پر گنجشک قشنگ است پر

نزنید سنگ به گنجشک
پر گنجشک قشنگ است
پر پروانه ببوسید
پر پروانه قشنگ است

نسترن را بشناسید
یاس را لمس کنید
به خدا لاله قشنگ است

همه جا مست بخندید
همه جا عشق بورزید
سینه با عشق قشنگ است

بشناسید خدا را
هر کجا یاد خدا هست
سقف آن خانه قشنگ است …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
._. Elaheee ._.
ناراحتناراحت
._. Elaheee ._.

همه میدونن من سیگار میکشم ولی فقط سیگار میدونه من

همه میدونن من سیگار میکشم ولی فقط سیگار میدونه من

همه میدونن من سیگار میکشم
ولی فقط سیگار میدونه من چیا میکشم...

مشاهده همه ی 4 نظر
HOOMA
HOOMA

چه هوایی … چه طلوعی! جانم … باید امروز

چه هوایی … چه طلوعی! جانم … باید امروز

چه هوایی … چه طلوعی!
جانم …
باید امروز حواسم باشد
که اگر قاصدکی را دیدم
آرزوهایم را
بدهم تا برساند به خدا …!

به خدایی که خودم می‌دانم!
نه خدایی که برایم از خشم
نه خدایی که برایم از قهر
نه خدایی که برایم ز غضب
ساخته‌اند!

به خدایی که خودم می‌دانم!
به خدایی که دلش پروانه‌ ست …

و به مرغان مهاجر
هر سال راه را می‌گوید !

و به باران گفته ست
باغ‌ها تشنه شدند …!

و حواسش حتی
به دل نازک شب بو هم هست!
که مبادا که ترک بردارد …!

به خدایی که خودم می‌دانم
چه خدایی … جانم …!


“سهراب سپهری”

مشاهده همه ی 1 نظر