لحظه  بروز رسانی 
mobina
خنگخنگ
mobina

گاهی وقتا ب چیزایی کهارزوشو داری میرسیبعد تلزه میفهمی که ارزوشاز

گاهی وقتا ب چیزایی کهارزوشو داری میرسیبعد تلزه میفهمی که ارزوشاز

گاهی وقتا ب چیزایی که
ارزوشو داری میرسی
بعد تلزه میفهمی که ارزوش
از داشتنش قشنگتره
کلا بعضی چیزاو بعضی ادما 
ازدور قشنگن

مشاهده همه ی 1 نظر
mobina
خنگخنگ
mobina

بابام نیستی که بری یتیم شم۰۰۰مامانم نیستی ک هرچی غر بزنی

بابام نیستی که بری یتیم شم۰۰۰
مامانم نیستی ک هرچی غر بزنی عاشقت باشم۰۰۰
داداشم نیستی ک اگه ی روز نباشی بمیرم۰۰۰
پسر مردمی-------
چیزیم که زیاده پسر مردم۰۰۰۰۰۰۰۰۰

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mobina
خنگخنگ
mobina

دنیا هیچ وقت بدون.لاکای رنگی رنگیگل سرای صورتیپاستیل خورای حرفه ایجیغ

دنیا هیچ وقت بدون...
لاکای رنگی رنگی
گل سرای صورتی
پاستیل خورای حرفه ای
جیغ جیغوهای بابایی...
قشنگ نیست
*مرسی از خودمون که دنیارو قشنگ کردیم*

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mobina
خنگخنگ
mobina

به بعضیا باید گفت اگه بخوام زندگیمو از اول بنویسم.       

به بعضیا باید گفت 
اگه بخوام زندگیمو 
از اول بنویسم.....
                       توپیام بازرگانیه  
                       وسطشم نیستی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mobina
خنگخنگ
mobina

بابام میگه اونایی که دختر ندارن تو خونه عمرشون هدر رفتهصبحا.دیدن

بابام میگه اونایی که دختر ندارن تو خونه عمرشون هدر رفته
صبحا...دیدن دخترت با موهای شلخته....
زیر چشاش که سیاه شده....
وصدای گرفته اول صبحش که جیغ می زنه بابا نیااااااااااتو...
بعدش فرار می کنه لباسشو عوض کنه...
تموم دنیای یه پدره....

مشاهده همه ی 3 نظر
mobina
خنگخنگ
mobina

با فاصله گرفتن از من            

با فاصله گرفتن از من

                          دلم برات تنگ نمیشه
                                                     
                                                    از یادم میری.......

مشاهده همه ی 4 نظر