لحظه  بروز رسانی 
leila
ورزشکارورزشکار
leila
تولدمههههههههه

تولدمههههههههه

مشاهده همه ی 18 نظر
leila
ورزشکارورزشکار
leila

اعتراف میکنم دوره دبستان امتحان جغرافی داشتیم یه سوالش این بود:

اعتراف میکنم دوره دبستان امتحان جغرافی داشتیم یه سوالش این بود:

تنها قمر کره زمین؟

من هم با اطمینان کامل نوشتم قمر بنی هاشم!!!

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 7 نظر
leila
ورزشکارورزشکار
leila

ما دانشجوی محیط زیست هستیم. تو کلاسمون دختری بود

ما دانشجوی محیط زیست هستیم. تو کلاسمون دختری بود که خیلی شر بود و توی کلاس ها اینقدر تیکه می انداخت که همه ما از خنده ریسه می رفتیم…

یکی از کلاس هامون با استادی بود که خیلی سختگیر و اخمو بود و حتی همون دختر هم جرات تیکه انداختن نداشت.
استاد یک بار قفسی سر کلاس آورده بود و اون دختر یک کنفرانس ۵ دقیقه ای ارائه داد و استاد به اون دختر گفت به من بگو این چه حیوونیه؟ قفس با پارچه ای پوشانده شده بود و فقط پاهای حیوون دیده می شد. این دوست ما جواب داد من نمی تونم بگم چه حیوونیه باید جاهای دیگه ای از بدنشو ببینم.
استاد اخم کرد و گفت: نخیر از همین پاهاش باید بفهمی چه حیوونیه
دانشجو گفت: نمی دونم …و رفت نشست
استاد پرسید ببخشید خانم اسم شما چیه؟
اون هم بلند شد و پاچه های شلوارشو کشید بالا و گفت خودتون ببینید اسمم چیه {-33-}{-88-}{-88-}

مشاهده همه ی 6 نظر
leila
ورزشکارورزشکار
leila

هرکی از این چال لپا میخواد بیاد بدم بهش

هرکی از این چال لپا میخواد بیاد بدم بهش

http://s4.img7.ir/zMlQZ.jpg

مشاهده همه ی 31 نظر
leila
ورزشکارورزشکار
leila

http://s4.img7.ir/mCx1i.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
leila
ورزشکارورزشکار
leila

دردبرای بعضـــي دردها نه ميتوان گريــــــه کــرد.نه ميتوان فریاد زدبرای بعضـــی

درد
برای بعضـــي دردها نه ميتوان گريــــــه کــرد...
نه ميتوان فریاد زد
برای بعضـــی دردها فقـــط ميتوان نگــــاه کرد و بی صـــــداشکست....!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
leila
ورزشکارورزشکار
leila

دلتنگی چه حس بدی است.تنهایی چه حس بدی استکاش.پاره ای ابر

دلتنگی چه حس بدی است...

تنهایی چه حس بدی است

کاش...

پاره ای ابر میشدم

دلم مهربانی می بارید

کاش نگاهم شرار نور میشد

اشتی میدادش

و

که دوست داشتن چه کلام کاملی است

و

من...

چقدر دلم تنگ دوست داشتن است!

مشاهده همه ی 5 نظر
leila
ورزشکارورزشکار
leila

منو دمپایی تو با چن تایی؟؟؟

منو دمپایی
تو با چن تایی؟؟؟

{-w20-}
{-w20-}{-w20-}{-w20-}{-w29-}{-w29-}{-w29-}{-w29-}{-w29-}{-w29-}{-w30-}{-w30-}{-w30-}{-w30-}{-w30-}{-w21-}{-w21-}{-w21-}{-w31-}{-w31-}{-w31-}{-w31-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}

مشاهده همه ی 1 نظر