لحظه  بروز رسانی 
sara(مدیر گروه your iQ)
آروم و عادیآروم و عادی
sara(مدیر گروه your iQ)
سلام

سلام

مشاهده همه ی 1 نظر
sara(مدیر گروه your iQ)
آروم و عادیآروم و عادی
sara(مدیر گروه your iQ)

دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﻫﺎ… ﻋﺎﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺪ ﺭﺗﺒﻪ ﻯ ١ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ، ﺍﺯ

دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﻫﺎ…


ﻋﺎﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺪ ﺭﺗﺒﻪ ﻯ ١ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ، ﺍﺯ ﺑﺮﻭ ﺑﭽﻪ های گروه ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ برای ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻦ نظر میداد


ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﻜﻮﺭ


ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ:) {-7-}

مشاهده همه ی 12 نظر
sara(مدیر گروه your iQ)
آروم و عادیآروم و عادی
sara(مدیر گروه your iQ)

مشاهده همه ی 9 نظر
sara(مدیر گروه your iQ)
آروم و عادیآروم و عادی
sara(مدیر گروه your iQ)

 

مشاهده همه ی 2 نظر