لحظه  بروز رسانی 
nilofar(◡‿◡✿)
لوسلوس
nilofar(◡‿◡✿)

امروز از کناره یه پسره رَد شدم داشت با دوست دخترش

امروز از کناره یه پسره رَد شدم داشت با دوست دخترش تلفنی حرف میزد

یِهو گفت:
.
.
.
.
.
.
.
قَهر نکن دیگه مگه من میمونِ زشته احمقِ تو نیستم؟؟؟

بعد انتظار دارین طوفان نیاد؟زلزله نیاد؟وهابی نیاد ؟ :|

مشاهده همه ی 2 نظر
nilofar(◡‿◡✿)
لوسلوس
nilofar(◡‿◡✿)

همیشه میگن دار بزن خاطرات کسی رو که تنهات گذاشت و

همیشه میگن دار بزن خاطرات کسی رو که تنهات گذاشت و رفت...

اما من میگم تنهام گذاشت و رفت ...

اما حالم خوبه فقط گذشتم درد میکنه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nilofar(◡‿◡✿)
لوسلوس
nilofar(◡‿◡✿)

آدم ها می آیند،زندگی می کنند،می میرندو می روند. اما فاجعه

آدم ها می آیند،زندگی می کنند،می میرندو می روند...

اما فاجعه زندگی تو،آن هنگام آغاز می شود که آدمی می رود اما نمی میرد،می ماند و نبودنش در بودن تو چنان ته نشین

می شود که تو می میری در حالی که زنده ای.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nilofar(◡‿◡✿)
لوسلوس
nilofar(◡‿◡✿)

ﺑﻼﻝ ﻭ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻗﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻌﺪﻩ

ﺑﻼﻝ ﻭ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻗﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻌﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻦ
ﻫﻤﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﻥ ﻻﯼ ﺩﻧﺪﻭﻧﺎ !!! |:
ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍ !!

مشاهده همه ی 1 نظر