لحظه  بروز رسانی 
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar
پست شماره 320262664 از nilofar

{-35-}

مشاهده همه ی 24 نظر
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar
پست شماره 320262523 از nilofar

{-35-}

مشاهده همه ی 10 نظر
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar
پست شماره 319591339 از nilofar

.

مشاهده همه ی 21 نظر
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar
پست شماره 319569174 از nilofar

.

مشاهده همه ی 11 نظر
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar
پست شماره 319542714 از nilofar

{-35-}

مشاهده همه ی 12 نظر
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar
1

1

مشاهده همه ی 25 نظر
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar
2

2

مشاهده همه ی 11 نظر
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar
1

1

مشاهده همه ی 15 نظر
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar
پست شماره 319082880 از nilofar

{-w72-}

مشاهده همه ی 11 نظر
nilofar
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar

چقدر دوست داشتنی هستند آدمهایی که تا آخر

چقدر دوست داشتنی هستند

آدمهایی که تا آخر خوبند

آنهـا که برای غرور و احساس ما

هم به اندازه خودشان ارزش قائلند

آنهایی که دست دوستی می‌دهند

و تا همیشه می مانند

دلت را بتکان

اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین

بگذار همانجا بماند

فقط از لابه لای

اشتباه‌ هایت یک تجربه را بیرون بکش

قاب کن بزن به دیوار دلت

اشتباه کردּن اشتباه نیست

در اشتباه ماندنּ اشتباه است

مشاهده همه ی 4 نظر