لحظه  بروز رسانی 
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

زندگی زیباست … هر روزت را در لحظه حال زندگی

زندگی زیباست …
هر روزت را در لحظه حال زندگی کن، به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش و از جهان پیرامونت قدردانی کن

مشاهده همه ی 2 نظر
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

زندگی همانند ستاره ها و مهتاب زیباست به جز زمان هایی

زندگی همانند ستاره ها و مهتاب زیباست به جز زمان هایی که با ابرهای غم و درد پوشیده شده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

زندگی زیباست … برای کسانی که ریسک عشق را می

زندگی زیباست …
برای کسانی که ریسک عشق را می پذیرند و برای لذت بردن از زندگی ماجراجویی می کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

امروزه مردم بیش از هر زمانی، ابزارِ زندگی کردن را دارند،

امروزه مردم بیش از هر زمانی، ابزارِ زندگی کردن را دارند، ولی هیچ معنایی برای زندگی کردن برایش ندارند.

مشاهده همه ی 1 نظر
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

اگر ما نتوانیم همچو مردان و زنانِ آزاد زندگی کنیم باید

اگر ما نتوانیم همچو مردان و زنانِ آزاد زندگی کنیم باید از مُردن خود شادمان باشیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

یک زندگی خوب، آن زندگی است که با عشق دمیده شود

یک زندگی خوب، آن زندگی است که با عشق دمیده شود و با دانش راهنمایی شود. نه عشق بدون دانش نه دانش بدون عشق می‌تواند یک زندگی خوب بسازد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

آنان‌که می‌خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک شوند زیرا

آنان‌که می‌خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک شوند زیرا پس از نیل به این مقام است که می‌توان از غم و اندوه جهان دست‌کشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید