لحظه  بروز رسانی 
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

زندگی زیباست … هر روزت را در لحظه حال زندگی

زندگی زیباست …
هر روزت را در لحظه حال زندگی کن، به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش و از جهان پیرامونت قدردانی کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

یک زندگی خوب، آن زندگی است که با عشق دمیده شود

یک زندگی خوب، آن زندگی است که با عشق دمیده شود و با دانش راهنمایی شود. نه عشق بدون دانش نه دانش بدون عشق می‌تواند یک زندگی خوب بسازد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلوفر آبی
خوشحالخوشحال
نیلوفر آبی

آنان‌که می‌خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک شوند زیرا

آنان‌که می‌خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک شوند زیرا پس از نیل به این مقام است که می‌توان از غم و اندوه جهان دست‌کشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید