لحظه  بروز رسانی 
Sina
Sina

اﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﭘﺮﺍﯾﺪﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡﺑﻐﻠﻢ

اﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﭘﺮﺍﯾﺪﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ

ﺑﻐﻠﻢ ﯾﻪ”BMV X3″ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺁﻣﯿﺰ ﻭ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪ ﻋﯿﻨﮏ ﺩﻭﺩﯾﻤﻮ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻤﻮ ﺷﯿﺸﻤﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺎﻻ،

ﭼﺮﺍﻍ ﮐﻪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺑﺎ ۲۰۰ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺍﻓﻖ محو شدم.

{-6-}{-6-}{-6-}{-6-}

مشاهده همه ی 11 نظر
ღೋNiLoOFARೋღ
خوشحالخوشحال
ღೋNiLoOFARೋღ

دل تنگم دلتنگ روزهایی که به بدترین شکل ممکن، واسه کسی

دل تنگم

دلتنگ روزهایی که به بدترین شکل ممکن، واسه کسی که لایق نبود

خرابشوون کردم...

لعنتی......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▓✌R!ɱд 77➳ñêghαᗷ✌▓
لوسلوس
▓✌R!ɱд 77➳ñêghαᗷ✌▓

همه پل های پشت سرم را خراب کردم.از عمد!!! راه


همه پل های پشت سرم را خراب کردم...از عمد!!!
راه اشتباه را نباید برگشت ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▓✌R!ɱд 77➳ñêghαᗷ✌▓
لوسلوس
▓✌R!ɱд 77➳ñêghαᗷ✌▓

بار ها می توانستم مچت را بگیرم .! ولی در


بار ها می توانستم مچت را بگیرم ...!
ولی در عوض ، دستت را محکم تر می گرفتم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارمیا
آروم و عادیآروم و عادی
ارمیا

گفتي چشمها را بايد شست ! شستم ولي. گفتي

گفتي چشمها را بايد شست ! شستم ولي..... گفتي جور ديگر بايد ديد! ديدم ولي..... گفتي

زير باران بايد رفت رفتم ولي او نه چشم هاي خيس و شسته ام را

نه نگاه ديگرم را هيچکدام را نديد فقط در زير باران با طعنه اي خنديد

و گفت : ديوانه ي باران نديده


مشاهده همه ی 2 نظر
ارمیا
آروم و عادیآروم و عادی
ارمیا

شـَــبـــهـــا زیـــ ـر ِ دوشـ ِ آبــ ِ

شـَــبـــهـــا

زیـــ ـر ِ دوشـ ِ آبــ ِ ســــَـــــــــــرد

رهــــــــــا میکـــنـم بـغـــــض زخـــــمـهــــایــم را

در حالی که هــــمــــــــــه میگویند:

خـــ ـوش به حـــالــَــش ...

چه زود فـَـــــــــرامــــــوش کــَـرد!..

مشاهده همه ی 2 نظر
ارمیا
آروم و عادیآروم و عادی
ارمیا

سهــ ـــم "مـــــ ـــن" از " تـــ ـــــو "

سهــ ـــم "مـــــ ـــن" از " تـــ ـــــو "
عشـــــــ ــــق نيســـــ ــــــت ، ذوق نيســـــ ــــــت، اشتيــــ ـــاق نيســـــ ــــــت...!
هـــ ــمان ...
دلتــ ــنگي ِ بـي پايــــ ـــاني ست
که روزهـــ ــا ديوانــ ـــه ام مــی ‌کنــ ــد ،
شـــ ــب هـ ــا شــ ـــاعــ ــر ...!
گـــ ــر چـ ـه ،...
مــ ــن شــ ــعر نمی گويـــ ـم .!
آنـــ ـچه می خـ ــوانی ،
شکــــ ـــوه هـ ـايی ست کــه تــ ــاب را از دلــ ــم ربـ ـوده اســ ـت ... !!! /.

مشاهده همه ی 4 نظر
ارمیا
آروم و عادیآروم و عادی
ارمیا

عادت.! چه طعم تلخی دارد وقتی آن

عادت......!
چه طعم تلخی دارد
وقتی آن راباعشق اشتباه میگیری...........!

مشاهده همه ی 1 نظر
ارمیا
آروم و عادیآروم و عادی
ارمیا

مخاطب خاص. دوام نمی آورم

مخاطب خاص...

دوام نمی آورم

سرمای زمستان امسال را..

بــایـد کــــوچ کنم

به قشـــلاق آغـــوشت ...!!!
مشاهده همه ی 4 نظر