لحظه  بروز رسانی 
niloofar
niloofar
،

،

مشاهده همه ی 6 نظر
niloofar
niloofar
پست شماره 319767928 از niloofar

.

مشاهده همه ی 3 نظر
niloofar
niloofar

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی به این

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی به این

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی
به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده
به این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته

مشاهده همه ی 11 نظر
فرهاد
فرهاد
پست شماره 319622394 از فرهاد

.

مشاهده همه ی 2 نظر
niloofar
niloofar
پست شماره 319572949 از niloofar

.

مشاهده همه ی 2 نظر
niloofar
niloofar
"

"

مشاهده همه ی 9 نظر