لحظه  بروز رسانی 
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠
گرفتارگرفتار
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠

بیایید در سآل جدید کارهای زشت سال گذشته را فراموش

بیایید در سآل جدید

کارهای زشت سال گذشته را فراموش کنیم

و کارهای زشت جدید یاد بگیریم

{-132-}{-132-}{-132-}

میدونستید۹۳ کوتاه ترین سال تاریخه؟؟؟ این سال فقط یک هفته است

یه نگا به تقویم بنداز

اولش جمعه اخرش هم جمعه حد فاصل دوتا جمعه میشه یه هفت

{-85-}{-85-}{-85-}

ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﻣﺎﻟﺰﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ ﭘﯿﺪﺍ

ﺑﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺁﺟﯿﻞ

ﺷﺐ ﻋﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍ ﺗﻮ ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯿﺸﻪ
happynewyear13.gif

مشاهده همه ی 11 نظر
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠
گرفتارگرفتار
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠

♥دُختـَرے نیسـتـَم کـه هـَرزگـــے کـُنـَم! زنـانگــے وَ مـُـحَـبـَتم را بـا

♥دُختـَرے نیسـتـَم کـه هـَرزگـــے کـُنـَم! زنـانگــے وَ مـُـحَـبـَتم را بـا هـَر مــردے

 تقسـیم نمـے کنم عشـقَم تنها خــاص ِ یکـــ نـفر اَســت غـَرق ِ عـــــشــــــق

خواهــم کرد آنکه خاص ِ من باشـد طــورے کـه بـــے نیاز شـود از عـشق، ســیرابــ

شـود از زندگـــے ... تا جــان به در بـَرَم، آغوشـَم تنها سـَهم اوسـتــــ...♥

مشاهده همه ی 4 نظر
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠
گرفتارگرفتار
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠

91169295949822781034.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠
گرفتارگرفتار
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠

dea47dc05b28cad99023e4d0ff982540-425

مشاهده همه ی 8 نظر
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠
گرفتارگرفتار
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠

چقدر خوبهــــ بدونیـــ یکیـــ یهـــ جاییـــ دارهــ  یهــ آهنگیـــ رو بیاد

چقدر خوبهــــ بدونیـــ یکیـــ یهـــ جاییـــ دارهــ

 

یهــ آهنگیـــ رو بیاد تــو گوشـــ میـدهــــ

1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif

1376046357756630_large.jpg

1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif1376046794917258_large.gif

مشاهده همه ی 4 نظر
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠
گرفتارگرفتار
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠

تابحال دقت كردين


تا به حال به انگشتات دقت کردی!؟

مشاهده همه ی 5 نظر
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠
گرفتارگرفتار
☠ ✌ ☃ وروجـــک فیســ ــنـما☃ ✌ ☠

je (10)

مشاهده همه ی 13 نظر