لحظه  بروز رسانی 
Niloo
Niloo

خودت باش.! در دنیایی که آدم هایش به ثانیه نکشیده

خودت باش...!
در دنیایی که آدم هایش به ثانیه نکشیده رنگ عوض میکنند، تو خودت باش...!
خودت باش و بگذار حداقل یک نفر، فقط یک نفر باشد که هنوز بشود روی آن حساب باز کرد؛ آن هم حسابِ مادام العمر...!
خودت باش و بگذار معنایِ یک رنگی تا ابد جاودان بماند...!
خودت باش در دنیایی که همه رنگ باخته و رنگ پریده اند...!
خودشان را گم کرده اند میان دروغ های سر به فلک کشیده شان!
قضاوت های عجولانه شان و تمسخرهای بیجا !
خودت باش در میان آدم هایی که خودِ واقعیشان را به فراموشی سپرده اند.
خودت باش در دنیایی که صداقت افسانه شده و دروغ پیشی گرفته است! ریا از تکلیفاتِ واجبِ هر روز شده است و چرخِ روزگار بدون تظاهر، هرگز مطابق میل نمیچرخد!
اما تو خودت بمان و ثابت کن که هنوز مهربانی هست...
انسانیت نفس میکشد...!
این روزگارِ استخوان سوز؛ برای نفس کشیدن به وجودِ چون تو نیاز دارد...!
خودت باش و ثابت کن خود بودن، آنقدرها هم که تعریف کرده اند؛ سخت نیست...!

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 4 نظر
Niloo
Niloo

دختری را دیدم از جنس بهار با موهای بلند و

دختری را دیدم از جنس بهار با موهای بلند و

دختری را دیدم از جنس بهار
با موهای بلند و موج دار
یک غنچه گل صورتی هم
لابه لای موهایش گذاشته بود ،
چشمان رنگی و مینیاتوری داشت ،
و با آن لبهای قلوه ای کوچکش
آهنگی را زیر لب زمزمه میکرد!

آن دختر یک دختر معمولی نبود!
او همان " دلبر اردیبهشت " بود

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 6 نظر
Niloo
Niloo

زیبایی اش به ماه می مانست اغوشش به خیال

زیبایی اش به ماه می مانست اغوشش به خیال

زیبایی اش به ماه می مانست
اغوشش به خیال
زنی که شکل ابر بود
در دست باد

کاظمی

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 5 نظر
Niloo
Niloo

‌ ‌ اردیبهشت را باید لباس نو پوشید پیراهنی

‌ ‌ اردیبهشت را باید لباس نو پوشید پیراهنی

‌ ‌
اردیبهشت را باید لباس نو پوشید
پیراهنی گلدار از جنسِ بهار
از جنسِ شکوفه‌هایِ گیلاس
با طعمِ توت‌فرنگی و عطرِ یاس...
اردیبهشت را باید یاری برگزید از جنسِ برگ‌هایِ سروِ ماندگار
اردیبهشت را باید بی‌ دغدغه سر کرد
دوشی از شعف گرفت
و به میزبانیِ بوسه و چایِ بهارنارنجی دوستانه رفت
اردیبهشت را باید خوش‌رو بود و پر‌خنده
اردیبهشت را باید عاشقی کرد.
همین
و تمام...

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 7 نظر
Niloo
Niloo

فرصتی برای ترسیدن نیست.! از گفتن حرف های رک و

فرصتی برای ترسیدن نیست...!
از گفتن حرف های رک و پوست کنده و بدون تعارف نترس
از تغییر دادن مسیر زندگی‌ات که باعث شده استعدادت را نادیده بگیری!
از تمام کردن رابطه ای که در آن به شعور تو توهین می‌شود!
(از تنهایی نترس...تنهایی شرف دارد به دو نفره‌های بی‌چهارچوب و بی‌تعهد)
از ایستادن در مقابل مافوق‌ات(استاد و رئیس و مدیر...)که حقوق تو را نادیده گرفته اند نترس! هر چند موقعیت اجتماعی ات به خطر بیفتد!
(گاهی باید به چشم های یک نفر زل بزنی و بگویی: هی تو خیلی احمقی!)
از ریسک کردن
از بی ملاحظه بودن!
از زندگی کردن بدون ترس...نترس!
زندگی با ترس به نوشیدن چای یخ کرده می‌ماند!
که هیچ قندی در آن حل نمی‌شود!
میدانی چیست رفیق؟
با ترس اگر زندگی کنی
یک روز به خودت می‌آیی و می‌بینی
زندگی‌ات از دهن افتاده...!

مشاهده همه ی 15 نظر
Niloo
Niloo

همه میگویند شعرهایت سانتی مانتال است گیسوتمشکی

همه میگویند شعرهایت سانتی مانتال است گیسوتمشکی

همه میگویند
شعرهایت
سانتی مانتال است
گیسوتمشکی
عروس رعنای پاییز
اجازه میدهی به همه بگویم
فقط نوشتن انونسی از زیباییت
لقب شعرهایم را
سانتی مانتال کرده است؟

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 18 نظر
Niloo
Niloo

فاصله نگیرید ؛ اِنزوا ، عمر را کوتاه می کند

فاصله نگیرید ؛ اِنزوا ، عمر را کوتاه می کند .
قضاوت نکنید ؛ قضاوت ، فاصله ها را زیاد می کند !
دیگران را درک کنید ، کاری کنید که حالشان کنارِ شما خوب باشد و احساسِ بهتری داشته باشند ، این بخشِ مهمی از هوش و نبوغِ اجتماعی ست که لازمه ی روابطی سالم و هدفمند و رمزِ محبوبیتِ آدم هاست .
قبول دارم ! تحملِ تفاوت ها ، گاهی واقعا سخت می شود . اما باید این را پذیرفت که هم انسان ها با هم متفاوت اند و هم مشکلاتِ هرکس ، منحصر به خودش است .
نمی توان شبیهِ دیگران شد یا دیگران را شبیهِ خود کرد ، نمی توان از تمامِ آدم ها توقعِ سازگاری و همراهی داشت ، اما می توان تفاوت ها را درک کرد ، می توان مدارا کرد و کنار آمد ، می توان روابطِ بهتری داشت .
این مردم ، حتی شاد ترینِشان هم مشکلات و دغدغه هایِ خودش را دارد ! نباید مدام ، انگشتِ اتهام به سمتِ دیگران نشانه گرفت ، نباید همیشه دنبالِ ایراد بود .
آدم ها همه شان بد نیستند ، همه شان بی انصاف نیستند !
آدم ها با هم متفاوت اند ، همین !
می توان با وجودِ تمامِ تفاوت ها کنارِ هم شاد بود ،
می توان جامعه ی بهتری داشت ،
می توان جامعه ی بهتری ساخت ! .

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 10 نظر
Niloo
Niloo

در جهان شتابزده ای نفس میکشیم جهان اولویت بالاتنه ها

در جهان شتابزده ای نفس میکشیم
جهان اولویت بالاتنه ها و پایین تنه ها
دنیای مدرنی که فهمش به اندازه لایک های بسیار است
درکش در حد یک خبر معمولی روزانه
می خواهم بدانم جوان امروز چطور به جنس مخالفش مینگرد؟
آیا اندام و وجزئیات پیکره ها همه علم مانیست؟
شما در آشنایی با یک‌فردچگونه او را بررسی میکنید!
مثلاً شاید شنیده اید یکی از دوستانتان در اوایل آشنایی
با فردی چگونه او را تشریح می کند
لباش قلوه این
ببین عجب رونی داره
سیکس پکشو نگم برات
190قدشه
دقت کردید جملات بعدی اشاره به موقعیت اقتصادی طرف دارد؟باباشونگم برات خونش فرمانیست
بیندیشیم که چگونه نمی‌توانیم به چیزهای دیگر فکرکنیم!؟
ضعیفیم!
اری در همان اوایل آشنایی !
نه کلییات نصیحت مادربزرگانه مثل تحصیلات ،خانواده واخلاق را نمی‌گویم آن ها که نیکوست و فراموش شده
چرا توصیف کسی اینگونه نیست :
صدای پرجذبه‌ای داشت،خیلی شمرده و قشنگ حرف میزد ،جذب اطلاعات ومنشش شد،دیوانه موسیقیه
ما کی تمام رمزو رموز مغزمان را فراموش کردیم ؟
کی شبیه هم شدیم؟کجای داستان به بالاتنه وپایین تنه متکی شدیم؟؟
میدانید بسیاری ازما رابطه جنسی هم نمی‌دانیم
اصلاجاذبه جنسی هم بلدنیستیم
این ها بخاطرتکراری دیدن است
ایده آل های ما کوچک وکوچکتر میشدند
بیشتر صفات لذت بخش های انسانی را از یاد بردیم
کسی نمی گوید پول زیبایی و جذاب بودن چیزبدی است
اما هزاران ری اکشن و جذابیت هاست که نادیده گرفته می شود
ما میتوانیم مهارت دیدن همه لذات رافراگیریم
هنوز آشپزی کسی،رقصیدن بانویی،بغض مردی،تلاش جوانی جذاب است اگر با چشم دل بنگریم
مانمیتوانیم ونمیخواهیم یکدیگر را کشف کنیم
مهم دیدگاه ذاتیست از اول درست ببینیم
کمی فکرکنید چطور جنس مخالفتان را ببینید
امیرشمس

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 8 نظر
Niloo
Niloo

بوی صبح می دهی و گنجشک ها درخنده هایت پروازمی

بوی صبح می دهی و گنجشک ها درخنده هایت پروازمی

بوی صبح می دهی
و گنجشک ها درخنده هایت پروازمی کنند
حسودی ام میشود به خیابان ها ودرخت هایی
که هرصبح بدرقه ات می کنند
حسودی ام میشود
به شعرها وترانه هایی که میخوانی
خوشا به حال کلماتی
که در ذهن تو زیست می کنند
دلم‌میخواهد یک بار دیگر
شعررا
خیابان را
تمام شهررا
با دست هایت
قدم بزنم‌

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 8 نظر
Niloo
Niloo

چه دوست داشتنی اند آدم هایی که خالی اند از عقده

چه دوست داشتنی اند آدم هایی که خالی اند از عقده ها و صفت های منفی ،
از حسرت و از حسادت و از خودخواهی ...
آدم هایی که حرف های پشت سرشان را می شنوند ، اما در نهایتِ آرامش و وقار ، سرشان را بالا می گیرند ، لبخند می زنند و راهِ خودشان را می روند . چون پذیرفته اند که آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه ، با یک نفر ، موافق باشند ، یا قرار نیست برای هر عقیده و نظری متوقف شد و به درستیِ همه چیز ، شک کرد !
آدم هایی که هربار زمینشان می زنند ، اما بلند می شوند و مسیرشان را درست تر از همیشه ادامه می دهند ، نه کسی را زمین می زنند ، نه جبهه می گیرند ، نه انتقام ! چرا که خالی از عقده های حقارت و خشم و بی انصافی اند ، خالی از کمبود و نداشته هایی که بخواهند با تحقیر و انتقام و زمین زدنِ دیگران ، جبرانش کنند .
آدم های ناب و کاملی که برای موفقیت ، نیازی به شکستِ دیگران ندارند و در فضایی سالم و سازنده ، برای خوشبختی و آرزوهایشان تلاش می کنند .
کاش دنیا پر می شد از این آدم ها
آدم هایی که مفهومِ عمیقی از آرامش اند
آدم هایی که شخصیت سالمی دارند ...

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 5 نظر