لحظه  بروز رسانی 
A ɱ ίર
A ɱ ίર

شبی که بارون شدیدی می بارید، "پرویز شاپور" از "احمد

شبی که بارون شدیدی می بارید،
"پرویز شاپور" از "احمد شاملو"پرسید : چرا اینقدر عجله داری؟!
شاملو گفت: می ترسم به آخرین اتوبوس نرسم.
شاپور گفت: من می رسونمت .
شاملو پرسید: مگه ماشین داری؟
شاپور ﮔﻔﺖ:نه، اما چتر دارم!

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐️¦¦ Ѐ|ª®ªMª_Ѐ|ª ¦¦⭐️
لوسلوس
⭐️¦¦ Ѐ|ª®ªMª_Ѐ|ª ¦¦⭐️

ادوارد هشتـم بزرگترینــ پادشاهےجهانــ رو داشـت، اون بهـ هشتادو چند

ادوارد هشتـم بزرگترینــ پادشاهےجهانــ رو داشـت، اون بهـ هشتادو چند سالگےفڪر مےڪرد.
هشتادو چند سالگےوقتیهـ ڪهـ هر چیزےمعناےواقعے خودش رو پیدا مےڪنهـ، جاےچشم زیبا رو نگاه مےگیره، جاےلبــ هاےغنچهـ رو لبخند و جاےدستــ هاےلطیف رو نوازش .
ادوارد هشتم پادشاهےبریتانیا رو واسهـ بودنــ با زنےڪهـ نمےتونستــ ملڪهـ بشهـ رهاڪرد.
جاےڪاخ هاےلندنــ رو اتاق اونــ زنــ گرفـت،
جاےثروتــ اسڪاتلند رو لبخنـدش،
جاےسفرهاےدور ودراز رو قدم زدنــ باهاش،
جاےمجلل ترینــ رستورانــ ها رو یڪ فنجانــ چاےهمراهش،
تا حالا بهـ هشتادوچند سالگےفڪر ڪردے؟!
اگهـ پیر بشےو اونےڪهـ مےخواےڪنارتــ نباشهـ ،
جاےهمهـ چیز خالیهـ ،
خالےِخالے 🍃...

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A ɱ ίર
A ɱ ίર

گنجشکها از من آشیانه می سازند. کلاغها به من می

گنجشکها از من آشیانه می سازند.
کلاغها به من می خندند.
این روزها مترسکی شده ام که ترساندن بلد نیست..

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐️¦¦ Ѐ|ª®ªMª_Ѐ|ª ¦¦⭐️
لوسلوس
⭐️¦¦ Ѐ|ª®ªMª_Ѐ|ª ¦¦⭐️

منــ یاد گرفتهـ ام ڪهـ هـیچ فرقےنمےڪند چهـ قدر خوبــ

منــ یاد گرفتهـ ام ڪهـ هـیچ فرقےنمےڪند چهـ قدر خوبــ

منــ یاد گرفتهـ ام ڪهـ هـیچ فرقےنمےڪند چهـ قدر خوبــ و وفادار باشم،زیرا همیشهـ ڪسانےهستند ڪهـ لیاقتش را ندارند!
منــ آموختهـ ‌ام ڪسانےرا ڪهـ دوستشانــ دارم، خیلےزود از دست مے‌دهم و ڪسانےرا ڪهـ بود و نبودشانــ برایم اهمیتے ندارد،
همیشهـ در ڪنارم خواهم داشـت!
ولے هرگز فلسفهـ‌ےهیچڪدامشانــ را درنیافتـم ...
🍃...

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A ɱ ίર
A ɱ ίર

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﭘﺘﻮی ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ،

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﭘﺘﻮی ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ، ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺘﺘﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ؛
ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺩ...

ﺁﺩﻡ ﻫﺎی ﻭﺳﻮﺍﺳﻲ؛
ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ!
ﻭﻟﻲ ﺁﺩﻡ ﻫﺎی ﺷﺎﺩ؛
ﺯﺍﻧﻮﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻤﻲ ﺧﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﺐ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺭﺍ ﺳﭙﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

«ﻣﺎﺭﻳﻮﻥ ﻫﺎﻭﺍﺭﺩ»

پــریــ دریـــایـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
IIBARANII
مهربونمهربون
IIBARANII

ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ɪs ᴇɴᴏᴜɢʜ ♥

ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ɪs ᴇɴᴏᴜɢʜ ♥
دوست داشتنی من

ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ɪs ᴇɴᴏᴜɢʜ

.
.∞

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A ɱ ίર
A ɱ ίર

کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند

کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند مگر آن که خود قایق سوراخ باشد ؛ آری ، از ماست که بر ماست

پــریــ دریـــایـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید