لحظه  بروز رسانی 
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

♥️مثل خیابان های باران خورده ی پائیز. وقتی که

♥️مثل خیابان های باران خورده ی پائیز. وقتی که

♥️مثل خیابان های
باران خورده ی پائیز...
وقتی که هستی
حال و احوال دلم
خوب است!♥️◦•●◉✿❤️❤️✿◉●•◦

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

تو کیستی که هوا را گرفته ای

تو کیستی که هوا را گرفته ای

...

تو کیستی که هوا را گرفته ای از من
خودم که هیچ
خدا را گرفته ای از من...😔◦•●◉✿❤️❤️✿◉●•◦

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

🍒🍇 مراقب من باش ؛ از من

🍒🍇 مراقب من باش ؛ از من

🍒🍇

مراقب من باش ؛
از من فقط تو مانده ای..😍◦•●◉✿❤️❤️✿◉●•◦

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

اعوذ بالآغوشت :heavy_heart_exclamation_mark_ornament: من کل غم دنیا miling_face_with_heart

اعوذ بالآغوشت :heavy_heart_exclamation_mark_ornament: من کل غم دنیا miling_face_with_heart

اعوذ بالآغوشت :heavy_heart_exclamation_mark_ornament:
من کل غم دنیا :):smiling_face_with_heart-shaped_eyes::two_hearts::heavy_heart_exclamation_mark_ornament::two_hearts:

🍒🍇🍒🍇🍒💛

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

دلا امشب هوای شب نشینی با قلم دارم هوای جرعه

دلا امشب هوای شب نشینی با قلم دارم هوای جرعه

دلا امشب هوای شب نشینی با قلم دارم
هوای جرعه ای از شعرهای تازه دم دارم

من امشب از ردیف و وزن و از مصراع بیزارم
میان دفتر شعرم، فقط یک عـشق کم دارم

سکوت خفته ی شب را به آه سینه بشکستم
که اندر سینه ی مجروح ، دردی صد رقم دارم

ندانستم که دل بندم بچشمان تو محکومم
به خود تا آمدم دیدم قلبی متهم دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

و هنوز تعجب مي كنم از خدا چگونه

و هنوز تعجب مي كنم از خدا چگونه

و هنوز تعجب مي كنم
از خدا
چگونه ساخته
و مهندسي
كرده است
دِلم را
كه با كوچك لرزشِ
احساسِ تو
تمامِ اين دل مي ريزد


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید