لحظه  بروز رسانی 
mehrsa
mehrsa

follow me to the dark

follow me to the dark

follow me to the dark

مشاهده همه ی 26 نظر
mehrsa
mehrsa

I wish I could pretend I didn't need ya But

I wish I could pretend I didn't need ya But

I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh la la la
It's true, la la la

مشاهده همه ی 47 نظر
mehrsa
mehrsa

نه تورا گور من می زده میخوابانند نه مرا گور

نه تورا گور من می زده میخوابانند نه مرا گور

نه تورا گور من می زده میخوابانند
نه مرا گور تو
گور پدرت پس به تو چه :/

مشاهده همه ی 52 نظر
mehrsa
mehrsa

تو سهم من نیستی ولی میشه برات ترانه گفت):

تو سهم من نیستی ولی میشه برات ترانه گفت):

تو سهم من نیستی ولی
میشه برات ترانه گفت):

مشاهده همه ی 33 نظر
mehrsa
mehrsa

زندگی جدی نیست. شوخیم نیست. مسخره ست:/

زندگی جدی نیست. شوخیم نیست. مسخره ست:/

زندگی جدی نیست...
شوخیم نیست...
مسخره ست:/

مشاهده همه ی 34 نظر
mehrsa
mehrsa

مثلا ی شب ب ظاهر عادی بشه یکی از بهترین

مثلا ی شب ب ظاهر عادی بشه یکی از بهترین

مثلا ی شب ب ظاهر عادی
بشه یکی از بهترین شبای زندگیت(:

مشاهده همه ی 10 نظر
mehrsa
mehrsa

خسته از هرچه که بود و به خدا

خسته از هرچه که بود و به خدا

خسته از هرچه که بود
و
به خدا هیچ نبود:/

مشاهده همه ی 18 نظر
mehrsa
mehrsa

راه رفتم که به بیراهه ی خود مطمئنم(:

راه رفتم که به بیراهه ی خود مطمئنم(:

راه رفتم که به بیراهه ی خود مطمئنم(:

مشاهده همه ی 6 نظر
mehrsa
mehrsa

توصیف احوالم ک ممکن نیست:/

توصیف احوالم ک ممکن نیست:/

توصیف احوالم ک ممکن نیست:/

مشاهده همه ی 4 نظر
mehrsa
mehrsa

چقد قشنگه باشن کسایی که کنارشون شده حتی واسه چند ساعت

چقد قشنگه باشن کسایی که کنارشون شده حتی واسه چند ساعت

چقد قشنگه باشن کسایی که کنارشون شده حتی واسه چند ساعت یادت بره چه غماییو پشت لبخندت پنهون میکنی(:

مشاهده همه ی 12 نظر