لحظه  بروز رسانی 
noohzadeh
noohzadeh

کلامی از شیخ بهایی: آدمی اگر پیامبر هم باشد از

کلامی از شیخ بهایی:

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:
اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است !
اگر کم کار کند، میگویند تنبل است !
اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند !
اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است !
اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است !
اگر زبان آوری کند، میگویند وراج و پر گوست !
اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند، میگویند ریا کار است !
و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین !
لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد
و جز از خداوند نباید از کسی ترسید.
پس آنچه باشید که دوست دارید.
شاد باشید، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
noohzadeh
noohzadeh

بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود، بیخودی حرص زدیم، سهممان

بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود، بیخودی حرص زدیم، سهممان

بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود،

بیخودی حرص زدیم، سهممان کم نشود،
ما خدا را با خود سر دعوا بردیم
و قسمها خوردیم. ما بهم بد کردیم،
ما بهم بد گفتیم،
ما حقیقتها را زیر پا له کردیم
و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم،
روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم،
از شما میپرسم،
ما که را گول زدیم؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
noohzadeh
noohzadeh

و سوگند به فرشتگاني كه كارها را تقسيم مي‏كنند and

و سوگند به فرشتگاني كه كارها را تقسيم مي‏كنند and

و سوگند به فرشتگاني كه كارها را تقسيم مي‏كنند
and those that distribute and apportion
by command

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
彡♥♥ نازنین♥♥彡
ناراحتناراحت
彡♥♥ نازنین♥♥彡

هنگامی كه شیطان به خداوند گفت: من از چهار طرف

هنگامی كه شیطان به خداوند گفت: من از چهار طرف

هنگامی كه شیطان به خداوند گفت:
من از چهار طرف (جلو، پشت، راست و چپ) انسان را گرفتار و گمراه می‏كنم.
فرشتگان پرسیدند:
شیطان از چهار سمت بر انسان مسلّط است، پس چگونه انسان نجات می‏یابد؟
خداوند فرمود: راه بالا و پایین باز است؛
راه بالا نیایش و راه پایین سجده و بر خاك افتادن است.

مشاهده همه ی 31 نظر
noohzadeh
noohzadeh

و سپس سوگند به كشتيهائي كه به آساني به

و سپس سوگند به كشتيهائي كه به آساني به

و سپس سوگند به كشتيهائي كه به آساني
به حركت در مي‏آيند
and those that flow with ease and gentleness

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
noohzadeh
noohzadeh

و سپس سوگند به ابرهائي كه بار سنگيني (از

و سپس سوگند به ابرهائي كه بار سنگيني (از

و سپس سوگند به ابرهائي كه بار سنگيني

(از باران) با خود حمل مي‏كنند

and those that bear the burden (of the rain)

مشاهده همه ی 2 نظر
noohzadeh
noohzadeh

دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه اما یادت

دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه اما یادت

دوست خوب مثل
چراغ توی تاریکیه
اما یادت باشه
به روشنایی رسیدی دورش نندازی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
noohzadeh
noohzadeh

شخصی به دارالحکومه رفت و گفت از کسی پولی

شخصی به دارالحکومه رفت
و گفت از کسی پولی طلب دارم
و پس نمی دهد.

گفتند؛آیا شاهدی هم داری؟

گفت؛ خدا !

گفتند؛ کسی را معرفی کن که قاضی او را بشناسد!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
noohzadeh
noohzadeh

سوگند به بادهائي كه ابرها را به حركت در مي‏آورند

سوگند به بادهائي كه ابرها را به حركت در مي‏آورند

سوگند به بادهائي كه ابرها را به حركت در مي‏آورند

(و گرد و غبار و بذرهاي گياهان را)

by the (winds) that scatter broadcast;

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید