لحظه  بروز رسانی 
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ا لسلا م ا ی منجی خلق و بشر ا

ا لسلا م ا ی منجی خلق و بشر ا

ا لسلا م ا ی منجی خلق و بشر
ا لسلا م ا ی آ فتا ب پر ثمر

ا لسلا م ا ی خو رشید بی ا نتهاء
ا لسلا م ا ی یا د گا ر مصطفی

ا لسلا م ای خورشید تا با ن حق
ا لسلا م ا ی ما ه د رخشا ن حق

ا لسلا م ا ی آ ر ز وی پیغمبرا ن
ا لسلا م ای نو ر چشم مومنا ن

السلام ای فرزندعلی امیرالمومنا ن
السلام ای فرزندفاطمه بانوی جهان

السلام ای ها د ی و شفیع و رهنما
ا لسلا م ای معد ن صد ق و صفا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

* سوره والعصر به زبان عربی وانگلیسی و بصورت شعر *

* سوره والعصر به زبان عربی وانگلیسی و بصورت شعر *

* سوره والعصر به زبان عربی وانگلیسی و بصورت شعر *
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ {1}
[:1] In the name of Allah,
the Beneficent, the Merciful

وَالْعَصْرِ {1}
[1] By the declining day,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ {2}
[:2] Lo! man is a state of loss,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {3}
[:3] Save those who believe and
do good works, and exhort one another to
truth and exhort one another to endurance

بنام خداوند بخشنده ومهربان
قسم بر زمانه خورد چون خدا
که باشد انسا ن درزیان وخطا
بجز آ نا ن که ا یما ن آ ورند
و اعما ل صا لح بجا آ ورند
سفارش به حق باشد کارشان
وصیت به صبرباشداعمالشان
( سوره والعصر بصورت شعر )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

* سوره توحید به زبان عربی و انگلیسی وفرانسه و بصورت

* سوره توحید به زبان عربی و انگلیسی وفرانسه و بصورت

* سوره توحید به زبان عربی و انگلیسی وفرانسه و بصورت شعر *
بسم الله الرحمن الرحیم
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
proclaim,”He is the one and only Allah”
اللَّهُ الصَّمَدُ
“The absolute Allah”
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
Never did he beget,nor was begotten”
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
“None equals him”

* ترجمه سوره توحید به زبان فرانسه *
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Dis: »Il est Allah, Unique.
Allah, Le Seul à etre implore pour ce que nous désirons.
Il n’a jamais engender n’a pas été engender non plus.
Et nul n’est égal à Lui«.
Le saint CORAN, sourate 112, AL-IKHLAS.

* سوره توحید بصورت شعر *
بنام خداوند بخشنده و مهربا ن
خداوند یکتا و خداوند جا ن
که با شد خدای واحد و احد
خدای بی نیا ز و خدای صمد
خدایی که نزایدونه زاییده است
خدای یگا نه و بی همتا و احد (سوره توحید به شعر )

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

پا یه د ین خد ا مو لا علی ا ست

پا یه د ین خد ا مو لا علی ا ست

پا یه د ین خد ا مو لا علی ا ست
دریا ی بی ا نتهای معرفت مولاعلی است
هم کریم وهم رئوف ومهربان مولاعلی است
هادی وهم رهنمای انسان مولاعلی است
د ر قیا مت شفیع شیعیا ن مولاعلی است
هم ولی الله وامیرالمومنان مولاعلی است
منجی ا نسا ن ز ظلمت مولا علی است
هم اما م حق وهم ولی حق مولاعلی است
مظلومترین مظلومان جهان مولاعلی است
مظهرصفات خداوندمهربان مولاعلی است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خوشاروز وصالم باخدایم خوشاروز رهایی ازخیالم خو

خوشاروز وصالم باخدایم خوشاروز رهایی ازخیالم خو

خوشاروز وصالم باخدایم
خوشاروز رهایی ازخیالم

خو شا روزی رسم به محبو بم خا لق خلق
خو شا ر و ز رها یی ا زغیر خد ا و خلق

خو شا روزی رسم به بهشت جا و د ا نه
که باشدآن بهشت خداورسول وسیزده خورشیدیگانه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خورشید د رخشا ن ولایت است رضا ما ه تا

خورشید د رخشا ن ولایت است رضا ما ه تا

خورشید د رخشا ن ولایت است رضا
ما ه تا با ن ا ما مت ا ست رضا
بهشت اولیا ء خد ا ست رضا
آرزوی مومنان خداست رضا
راضی به رضای حق است رضا
ره‍بروامام شیعیان جهان است رضا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خورشید درخشان جها ن است رضا فرزند محمدخاتم پیغمبران است

خورشید درخشان جها ن است رضا فرزند محمدخاتم پیغمبران است

خورشید درخشان جها ن است رضا
فرزند محمدخاتم پیغمبران است رضا
فرزند علی امیرا لمومنا ن است رضا
فرزند فا طمه دخت ختم پیامبران است رضا
ها د ی وهم شفیع و رهنماست رضا
کشتی نجا ت خلق خد ا ست رضا
خورشید د رخشا ن ولایت است رضا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

مهدی آل محمد که منجی عالم است روز ظهورش روز

مهدی آل محمد که منجی عالم است روز ظهورش روز

مهدی آل محمد که منجی عالم است
روز ظهورش روز نجات آدم است
وقت ظهورش قیامتی در عالم است
وقت شروع حکومت عدل درعالم است
وقت رفتن ظلم و بیداد در عالم است
وقت پیروزی مؤمنین در عالم است
ظلم و ستم برچیده می شود در جهان
عدل و انصاف می شود بپا در جهان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

محمد رسول خدا نورعظیم خداست محمد رسول خدا خاتم الانبیاءاست

محمد رسول خدا نورعظیم خداست محمد رسول خدا خاتم الانبیاءاست

محمد رسول خدا نورعظیم خداست
محمد رسول خدا خاتم الانبیاءاست

محمد امین وعزیزو حبیب خداست
محمدرسول خدابرترین خلق خداست

محمد شجاع و رئوف وصادق است
محمد کریم و حلیم و صابر است

محمد نور عظیم خدا ست
محمد نور همه اولیا ءاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

یا علی ا ی معد ن ا یما ن و یقین

یا علی ا ی معد ن ا یما ن و یقین

یا علی ا ی معد ن ا یما ن و یقین
یا علی ا ی مظهر صد ق و صفا

یا علی ای خورشید تا با ن جها ن
یاعلی ای وصی و جانشین مصطفی

یا علی ای منجی انسا نهای با صفا
یا علی ا ی مظهر جو د و سخا

یا علی ای بوتراب وا میرا لمومنین
یا علی ا ی مرتضی و ای شیر خدا

یا علی ا ی ا نو ا ر قلو ب مومنین
یا علی ا ی مخز ن ا سرا ر خد ا

یا علی ا ی ر و ح و جا ن مومنین
یا علی ا ی ا ما م و و لی ورهنما

مشاهده همه ی 3 نظر