لحظه  بروز رسانی 
نـ ـ و شـ ـیــ ـن زرتـشـتـی
خوشتیپخوشتیپ
نـ ـ و شـ ـیــ ـن زرتـشـتـی

=))

sookoot_telegram_me_biiizad.jpg

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 3 نظر
نـ ـ و شـ ـیــ ـن زرتـشـتـی
خوشتیپخوشتیپ
نـ ـ و شـ ـیــ ـن زرتـشـتـی

photo_2016_01_12_19_45_14.jpg

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 8 نظر
نـ ـ و شـ ـیــ ـن زرتـشـتـی
خوشتیپخوشتیپ
نـ ـ و شـ ـیــ ـن زرتـشـتـی

which_one_is_cuter05.jpg

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 6 نظر
nafas
ناراحتناراحت
nafas

صادق هدایت " جرم جهنمیان زنا و مشروب بود,

صادق هدایت "
جرم جهنمیان زنا و مشروب بود,
و پاداش بهشتیان زنا و مشروب
آیندگان ما به سادگی ما میخندند...
ﺗﻮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ !
ﻓﺮﻕ ﺣﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﭼﻴﺴﺖ ؟
ﻳﮑﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﺪﺍ ...
ﺧﺪﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺣﻮﺭﯼ ﺭﺷﻮﻩ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ !
ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﻨﺪ؟
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎﺭﯼ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ؛،؛
ﯾﺎ ﺣﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻟﺬﺕ ﺗﻨﺶ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟
ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ؟
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ !

مشاهده همه ی 7 نظر

1962823_10202907270281673_63253197915355

مشاهده همه ی 18 نظر
نـ ـ و شـ ـیــ ـن زرتـشـتـی
خوشتیپخوشتیپ
نـ ـ و شـ ـیــ ـن زرتـشـتـی

یه زمانی مشکل مسلمونا “خوارج” بودن یعنی اونایی که از


یه زمانی مشکل مسلمونا “خوارج” بودن یعنی اونایی که از دین خارج شدن….....

الان مشکل “دواخل” هستند…اونایی که زیادی رفتن تو دین و در نمیان !!!!!

و فکر میکنند جای خدا باید برای همه تصمیم بگیرند !!!!

:)))

مشاهده همه ی 22 نظر

14087064_b.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
arianaw_official
قاطیقاطی
arianaw_official

از دست مدیرا چیکا کنم?هان؟کلافه شدمبسته دیگهاین عربای کثافط ب ایرانیا

از دست مدیرا چیکا کنم?هان؟کلافه شدم
بسته دیگه
این عربای کثافط ب ایرانیا تجاوز میکنن
هر گوهی میخورن لاشیاحکمشون چیه ؟
هی بدبختی ک فوش من رو ب عربای کثافط رو گزارش دادی بدون ایرانی نیسی و ادمایی مث تو باید فقط دستمالی کنن
همگی بدونین اگه 
لاشی باشم کثافط باشم نماز خون نباشم روزه نگیرمم
خون ایرانی تو رگامه و یه ایرانی ام و خاندانم کورش کبیر
کسی ک دوران فرمادهیش
کل اسیا جز ایران بود 
ایرانی نیسی ببینی و بازنشر نکنی
همین......

مشاهده همه ی 23 نظر