لحظه  بروز رسانی 
اگر این زندگی باشد من از مــــردن هراســـم نیست...
قاطیقاطی
اگر این زندگی باشد من از مــــردن هراســـم نیست...

گاهی وقتا آدم مردنش میگیرد

گاهی وقتا آدم مردنش میگیرد ...

مشاهده همه ی 13 نظر
اگر این زندگی باشد من از مــــردن هراســـم نیست...
قاطیقاطی
اگر این زندگی باشد من از مــــردن هراســـم نیست...

عاشق این دستگاه پزشکی ام . مخصوصا اون آخرش ک

عاشق این دستگاه پزشکی ام ...

مخصوصا اون آخرش ک صدای  بوق بوق بوق ب بـــــــووووووووووق تغییر میکنه

ب سلامتی اون روزم

مشاهده همه ی 11 نظر
اگر این زندگی باشد من از مــــردن هراســـم نیست...
قاطیقاطی
اگر این زندگی باشد من از مــــردن هراســـم نیست...

images?q=tbn:ANd9GcSzqF8TwjDFiDaUXv4Db6P

مشاهده همه ی 7 نظر
اگر این زندگی باشد من از مــــردن هراســـم نیست...
قاطیقاطی
اگر این زندگی باشد من از مــــردن هراســـم نیست...

خدا را چ دیدی؟ شاید امشب چنان آرام گرفتم  که

خدا را چ دیدی؟ شاید امشب چنان آرام گرفتم  که

دیدار صبح فردا  برایم ممکن نشد...


مشاهده همه ی 16 نظر