لحظه  بروز رسانی 
Sara-Eti
شیطونشیطون
Sara-Eti

ولی من بخوام مزدوج بشم طرف بهم بگه از خودت بگو

ولی من بخوام مزدوج بشم طرف بهم بگه از خودت بگو

ولی من بخوام مزدوج بشم طرف بهم بگه از خودت بگو همین این خصوصیات متولدین رو میدم بهش میگم من آبانم همینو بخون از بس که بیشترش درسته درموردم
البته خودمم باهاش میخونم هرجا توضیح لازم بود بگم😁{-54-}

مشاهده همه ی 10 نظر
mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید
مهربونمهربون
mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید
پست شماره 319961412 از mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید

مشاهده همه ی 4 نظر
sara
sara

معذرت خواهی به درد اون روزی میخوره که توی

معذرت خواهی به درد اون روزی
میخوره که توی خیابون به یه نفر بخوری
نه اون روز که دل ی نفرو بشکنی

مشاهده همه ی 5 نظر
alirza
مهربونمهربون
alirza
پست شماره 319826048 از alirza

.

مشاهده همه ی 1 نظر
مهدی
مهدی

اینو ببین غیر ممکنه که نخندی.فوق العاده ست

میترکی از خنده

اینو ببین غیر ممکنه که نخندی...فوق العاده ست...

مشاهده همه ی 4 نظر