لحظه  بروز رسانی 
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
آروم و عادیآروم و عادی
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

ورای هر چیز زیبایی، دردی نیز خفته است.

ورای هر چیز زیبایی، دردی نیز خفته است.

ورای هر چیز زیبایی، دردی نیز خفته است.


★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

مشاهده همه ی 32 نظر
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
آروم و عادیآروم و عادی
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

من جداً ترجیح میدم پارتنِرَم کسی باشه که به جای قربون

من جداً ترجیح میدم پارتنِرَم کسی باشه که به جای قربون

من جداً ترجیح میدم پارتنِرَم کسی باشه که به جای قربون صدقه رفتن، بهم اجازه بده افکارمو بیان کنم و بهشون پروبال بده، خیلی بیشتر از من بدونه و به منم یاد بده، ترجیح میدم جای اینکه سوار ماشینش بشم، تو اتوبوس کنارش بشینم اما بدونم جای اینکه مغزش تو شلوارش باشه واقعا تو سرشه
....
مغز نوشته... ★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

مشاهده همه ی 17 نظر
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
آروم و عادیآروم و عادی
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

عمیق‌تر نگاه کن؛ بحرانِ قیمت نیست ، بحرانِ

عمیق‌تر نگاه کن؛ بحرانِ قیمت نیست ، بحرانِ

عمیق‌تر نگاه کن؛

بحرانِ قیمت نیست ، بحرانِ انسانیت است !
ما "انسان" کم آورده‌ایم !
چیزی که نمیتوان به بازارها تزریق کرد !

★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

مشاهده همه ی 32 نظر
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
آروم و عادیآروم و عادی
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ

ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ

ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

👤ﻭﯾﮑﺘﻮﺭ ﻫﻮﮔﻮ

★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
آروم و عادیآروم و عادی
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

✨ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ .ﻫﺮ ﻭﻗﺖ

✨ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ .ﻫﺮ ﻭﻗﺖ

✨ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ .ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺖ
ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﺟﻬﻞ ! ﻫﯿﻬﺎﺕ.👤ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ

مشاهده همه ی 8 نظر
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
آروم و عادیآروم و عادی
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

متاسفم که ، آنچه هستم را مدیون انسانهای

متاسفم که ، آنچه هستم را مدیون انسانهای

متاسفم که ، آنچه هستم را

مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم

بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که

«چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد...

★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
آروم و عادیآروم و عادی
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
پست شماره 316247177 از ★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

.

مشاهده همه ی 36 نظر
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
آروم و عادیآروم و عادی
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
پست شماره 315925324 از ★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

...

مشاهده همه ی 15 نظر
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
آروم و عادیآروم و عادی
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★
★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

★ღ Ξ Mohseñ Ξღ ★

مشاهده همه ی 34 نظر