لحظه  بروز رسانی 
abolfazl
abolfazl

سکوت شب را دوست دارم،چون همهمه ی دروغ را در دامنش

jwa5xos4fon4zflu6cz1.jpg

سکوت شب را دوست دارم،

چون همهمه ی دروغ را در دامنش ندارد......

سیاه است!

سیاه،سیاه...♥...

حقیقت محض!؟!

مل مل
مشاهده همه ی 3 نظر
abolfazl
abolfazl

صحبت از پژمردن یک برگ نیست.دست خون آلود را .در پیش

صحبت از پژمردن یک برگ نیست....

دست خون آلود را ...در پیش چشم خلق پنهان میکنند...

هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا....

آنچه این نامردان با جان انسان میکنند....

eshqam_ir_206_.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
abolfazl
abolfazl

اگه یه نفر ازت پرسیدچقدر دوستم داری؟  بگو:اندازه ای که هستی 

اگه یه نفر ازت پرسیدچقدر دوستم داری؟ 
بگو:اندازه ای که هستی 
اگه گفت تا کی دوستم داری؟ 
بگو: وقتی که هستی 
اگه گفت چقدر بهم اطمینان داری؟ 
بگو: همون قدر که خودت بهم اطمینان میدی تا بدونه تا 
زمانی با ارزشه که به ارزشهات احترام بگذاره...
41bfb04a039ed8c6041d00ff4d5de213_9552106

مل مل
مشاهده همه ی 3 نظر
abolfazl
abolfazl

دست بردار پطروس!!!بگذار دنیا را آب ببرد.در دنیایی که اقیانوس آرام

دست بردار پطروس!!!

بگذار دنیا را آب ببرد....

در دنیایی که اقیانوس آرام به دنبال آرامش می گردد....

سد هم بسازی...

فقط مشق بچه ها را زیاد میکنی...!؟

eshqam_ir_88_.jpg


مل مل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
abolfazl
abolfazl

ساده که باشیهمه چیز خوبه

ساده که باشی

همه چیز خوبه

eshqam_ir_159_.jpg

مل مل
مشاهده همه ی 1 نظر
abolfazl
abolfazl

يارو داشت واسه دوستش تعریف میکرد: آره، چند وقت پیش


يارو داشت واسه دوستش تعریف میکرد: آره، چند وقت پیش داشتم توی جنگل می رفتم، که یک دفعه یک شیر وحشی بهم حمله کرد، منم نتونستم فرار کنم اونم منو گرفت و خورد
دوستش میگه: آخه چطوری میشه؟ تو که الان زنده ای و داری زندگی می کنی!!
يارو میگه: ای بابا، کدوم زندگی؟ تو هم به این میگی زندگی !!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
abolfazl
abolfazl

به يکی میگن با ارّه برقی 100 تا درخت قطع کن

به يکی میگن با ارّه برقی 100 تا درخت قطع کن ، 96 تا قطع میکنه خسته میشه.
 بهش میگن پاشو روشنش کن 4 تا دیگه بیشتر نمونده ، میگه مگه روشنم میشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
abolfazl
abolfazl

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ دخترم ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺁﻗﺎ ﺗﺎ ﻟﺒﻮ

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ دخترم ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺁﻗﺎ ﺗﺎ ﻟﺒﻮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﯾﻬﻮ بابام ﺍﻭﻣﺪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎﺭﻭ …
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻧﻢ یه ﭼﻨﮕﺎﻝ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻟﺒﻮ ﺧﻮﺭﺩ!!!

مشاهده همه ی 1 نظر