لحظه  بروز رسانی 
❤یاسی❤
❤یاسی❤

درباره زندگی من چیزی بهتر از عذاب الیم نیست عذابی

درباره زندگی من چیزی بهتر از عذاب الیم نیست عذابی

درباره زندگی من چیزی بهتر از عذاب الیم نیست

عذابی که هر ثانیه اش با تو بودن است

من شاعر شبها نیستم

من خورشید را وصف کرده ام همیشه

مرا در چهاردیواری خانه ای پنهان کرده ای

توملک عذابی

برای من جهنمی ساخته ای سرخ وخونین

درباره زندگی من

بهترین تعریف با تو بودن است

که مرا به مرگ میرساند((یوسف الخال))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

قرار بود با سواد شویمیک عمر صبح زود بیدار شدیم. لباس فرم

قرار بود با سواد شویم
یک عمر صبح زود بیدار شدیم... 
لباس فرم پوشیدیم... 
صبحانه خورده و نخورده... 
خواب و بیدار... 
خوشحال یا ناراحت ...
با ذوق یا به زور... 
راه افتادیم به سمت مدرسه
قرار بود با سواد شویم
روی نیمکت های چوبی نشستیم
صدای حرکت گچ روی تخته ی سبز رنگی که می گفتند
سیاه است را شنیدیم 
با زنگ تفریح نفس راحت کشیدیم 
و زنگ آخر که می خورد
مثل یک پرنده که در قفسش باز می شود
از خوشحالی پرواز کردیم
قرار بود با سواد شویم
بند دوم انگشت اشاره مان را زیر فشار قلم له کردیم و مشق نوشتیم 
به ما دیکته گفتند
تا درست بنویسیم
گفتند
از روی غلط هایت بنویس
تا یاد بگیری،
ما نوشتیم و یاد گرفتیم
قرار بود با سواد شویم
از شعر گفتند... 
از گذشته های دور گفتند... 
از مناطق حاصل خیز گفتند... 
از جامعه گفتند...
از فیثاغورث گفتند ...
از قانون جاذبه گفتند... 
از جدول مندلیف گفتند...
استرس... 
ترس... 
نگرانی... 
دلهره... 
حرف مردم...
شب بیداری و تارک دنیا شدن
کنکور شوخی نداشت... 
باید دانشجو می شدیم... 
قرار بود با سواد شویم
دانشگاه و جزوه و کتاب و امتحان و نمره و معدل... 
تمام شد
تبریک ...
حالا ما دیگر با سواد شدیم
فقط می خواهم چند سوال بپرسم...
ما چقدر سواد رفتار اجتماعی داریم؟ 
ما چقدر سواد فرهنگی داریم؟ 

مشاهده همه ی 36 نظر
امید
عاشقعاشق
امید

دل بــســـپــار… به آتشی که نمى سوزاند” ابراهیم ” را و

دل بــســـپــار…

به آتشی که نمى سوزاند
” ابراهیم ” را

و دریایى که غرق نمی کند
” موسى ” را

نهنگی که نمیخورد
“یونس”را

کودکی که مادرش او را
به دست موجهاى ” نیل ” می سپارد
تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

آیا هنوز هم نیاموختی ؟!
که اگر همه ی عالم
قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد ،
” نمی توانند ”
پس
به ” تدبیرش ” اعتماد کن
به ” حکمتش ” دل بسپار
به او ” توکل ” کن
و به سمت او ”قدمی بردار”…

مشاهده همه ی 1 نظر