لحظه  بروز رسانی 
omid
آروم و عادیآروم و عادی
omid

دنیای عجیبیست !!! یکی پول پارو میکند و یکی اشکهایش را

دنیای عجیبیست !!!
یکی پول پارو میکند و یکی اشکهایش را …

مشاهده همه ی 2 نظر
omid
آروم و عادیآروم و عادی
omid

گاهی مقصر خود ماییم  عشق را به کسانی ارزانی می کنیم

گاهی مقصر خود ماییم 
عشق را به کسانی ارزانی می کنیم که 
از زندگی ، جز آب و علف روزانه 
نه می فهمند 
نه می خواهند!

مشاهده همه ی 36 نظر
omid
آروم و عادیآروم و عادی
omid

تنها زمانی "صبور" خواهی شد، که "صبر" را یک "قدرت" بدانی

تنها زمانی "صبور" خواهی شد، که "صبر" را یک "قدرت" بدانی
نه یک "ضعف"...

آنچه "ویرانمان" می کند، "روزگار" نیست!
حوصله ی "کوچک"، برای "آرزوهای بزرگ" ماست..

مشاهده همه ی 2 نظر