لحظه  بروز رسانی 
امیرمسعود۞سرای شادی۞
آروم و عادیآروم و عادی
امیرمسعود۞سرای شادی۞

اگر کل کتب روانشناسی را بخوانید به این 70 جمله خواهید

اگر کل کتب روانشناسی را بخوانید به این 70 جمله خواهید

اگر کل کتب روانشناسی را بخوانید به این 70 جمله خواهید رسید؛

۱- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.
۲- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.
۳- برای فردایت برنامه ریزی کن.
۴- از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده کن.
۵- بدان در چه وقت باید سکوت کنی.
۶- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.
۷- احمقانه رفتار مکن.
۸- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
۹- اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر.
۱۰- همیشه در حال آموختن باش.
۱۱-آنچه می دانی به دیگران بیاموز.
۱۲- روز تولدت یک درخت بکار.
۱۳- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.
۱۴- از مکانهای مختلف عکس بگیر.
۱۵- راز دار باش.
۱۶- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.
۱۷- به دیگران متکی نباش.
۱۸- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.
۱۹- اشتباه هایت را بپذیر.
۲۰- بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست.
۲۱- بعد از تنبیه بچه هایت, آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.
۲۲- گاهی برای خودت سوت بزن.
۲۳- شجاع باش , حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی , هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
۲۴- هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.
۲۵- به کسی کنایه نزن.
۲۶- از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.
۲۷- به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.
۲۸- سحر خیز باش
۲۹- سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی , شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند.
۳۰- همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.
۳۱-کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی او باشد
۳۲-وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند
۳۳-هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار
۳۴-وقت شناس باش
۳۵-از افراد ناشایست دوری کن
۳۶-در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش
۳۷-اصالت داشته باش
۳۸-هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن
۳۹-از حدی که لازم است مهربانتر باش
۴۰-وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن
۴۱-بهترین دوست همسرت باش
۴۲-تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ایی شغل فعلیت را از دست نده
۴۳-سعی کن مفید ترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشی
۴۴-از کسی کینه به دل نگیر
۴۵-برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو
۴۷-شکست را به راحتی بپذیر.
۴۷- وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.
۴۸- خودت را در گیر مسائل بی اهمیت نکن.
۴۹- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید.
۵۰- همیشه به قولت وفادار باش.
۵۱- تا می توانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن.
۵۲- عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی.
۵۳- زندگی را سخت نگیر.
۵۴- هیچ وقت قمار بازی نکن.
۵۵- وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است.
۵۶- از وسایلت به خوبی محافظت کن.
۵۷- انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد.
۵۸- برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن.
۵۹- همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش.
۶۰- پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از رودخانه عبور کنی.
۶۱- خودت را دست کم نگیر.
۶۲- متواضع و فروتن باش.
۶۳- گاهی فراموش کن.
۶۴- قدرت بخشندگی را از یاد مبر.
۶۵- نسبت به مردمی که به تو می گویند خیلی صادق و بی ریا هستی محتاط باش.
۶۶- دوستی های قدیم را دوباره تازه کن.
۶۷- سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.
۶۸- کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان.
۶۹- طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند: شخصی که از هیچ چیز در ز‌ندگیش پشیمان نبود.
۷۰- و بدان در چه وقت باید سکوت کنی...

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fatemeh
ناراحتناراحت
fatemeh

‌ ما فقط دوستِ معمولی بودیم. وقتی شب به شب


ما فقط دوستِ معمولی بودیم. وقتی شب به شب بیدار می ماندیم، به پایِ هم توی صفحه های مجازیِ لعنتی تا خوابمان بگیرد. لابلایِ حرف زدن های بی‌خودمان از روزمرگی های بیخودترمان، دوستِ معمولی بودیم! وقتی اولین بار توی سرازیریِ ولیعصر قرار گذاشتیم و دیدمش و خیز برداشت که تویِ آغوشش بگیردم و من بی معطلی گُم شدم میانِ بازوانش، دوستِ معمولی بودیم! چند لحظه گذشته از دومین قرار، وقتی کلافه گفت آن روسریِ لعنتی را بکش جلوتر و آن رژِ خرابی را پاک کن از لب هایِ وامانده ات و من فکر نکردم که کجایِ رژِ صورتیِ رنگ و رو رفته‌ام مخصوصِ آدم های خراب است دوستِ معمولی بودیم! به وقتِ نخورده مستیِ قرار سوم که دودِ سیگارش راگفوت کرد تویِ صورتم و من یادم رفت چقدر از سیگار متنفرم، چقدر از سیگار بدم می آید و غرق شدم تویِ حسِ خوشایندِ دودِ آمیخته با عطرِ تلخش، دوستِ معمولی بودیم! به شیرینیِ قرار چهارم، درست همان جایی که سرم را گرفته بود به سینه اش و لابلای دیالوگ هایِ علی سنتوری و حسادتِ من به تک تکِ نگاه هایش به گلشیفته و در پسِ نفس های عمیق و سنگینمان، دوستِ معمولی بودیم! به گاهِ قرارِ پنجم، زیر بارانِ بی چترِ پیاده رویِ خلوتِ ناکجا آباد و درست همان لحظه‌یِ پُر التهابِ لعنتی که ایستادم رویِ پنجه‌یِ پاهایم و سرش خم شد که ممنوعه و عمیق و کوتاه و شیرین و پُر از اضطراب و با طعمِ باران ببوسمش و ببوسدم، دوستِ معمولی بودیم! هنگامه‌یِ بی قراریِ قرارِ ششم، و لابلای بویِ حلوایِ جان گرفته،کاز تردیدِ نگاه های گریزانش و در انعکاسِ تصویرِ تارش تویِ نی نیِ لرزانِ مردمکِ چشم های مضطربم، دوستِ معمولی بودیم! سرِ قرار هفتمی که رفتم و نیامد و منتظر ماندم و نیامد و همه آمدند و نیامد و رفتند و نیامد و نمی آید و نخواهد آمد... دوستِ معمولی بودیم! به وقتِ شرعیِ قرارِ یک هزار و سیصد و چندم و به حرمتِ پیام های نرسیده و تماس هایِ رد شده و گریه های شبانه و زخم های رویِ زخم آمده و جراحت هایِ جذام شده و خاطراتِ نداشته و یادگاری هایِ نداده و "دوستت دارم" هایی که باورم نشد و به حرمتِ چشم انتظاری ها و این تنهاییِ بی پایانِ ابدی، ما هنوز هم دوستِ معمولی هستیم!

مشاهده همه ی 25 نظر
iliya
آروم و عادیآروم و عادی
iliya

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای

به خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای را

مدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستی

که هیچ دلیلی برای تمام شدن آن نمی دیدی …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سرما زدهسرما زده
@omidi198903

اگر دیدی کسی خیلی زود وابستت شد

اگر دیدی کسی
خیلی زود وابستت شد...
بدون
خیلی تنهاست...
بدون که...
آرزوش میشی
بدون
نمیتونه ناراحتت کنه...
بدون که از ناراحتیت ناراحت
و از خوشحالیت خوشحال میشه...
اگرتحمله این آدمو نداری قبل ازاین که همه زندگیش بشی....
خودتو بکش کــنار ....
بـے رحمانه ترین خیــــــــــــــــــــــانت این است که وارد زنـــــــــــــــــــــــدگے کسے شوے !
وابســــــــــــــــته اش کنے !
و بعد از مدتے آنقــــــــــــــــــــــــــــدر زندگیش را خــــــــــــــــــــــالے کنے که یک عمــــــــــــــــــــــر با خاطراتت بمیرد ...!!
هیچ چیز بدتر از قتـــــــــــــــــــــــــل احســــــــــــــــــــــــــــاس نیست ...

مشاهده همه ی 21 نظر
سرما زدهسرما زده
@omidi198903

از كسي كه ميگويد: "شما را دوست دارم" اما براي

از كسي كه ميگويد: "شما را دوست دارم"
اما براي به دست آوردنتان تلاشي نميكند
راحت بگذريد ..
زمان چيزي را درست نميكند
فقط چيزهايي را ميگيرد كه سالها بعد قلبتان را به كشتن مي دهد !{-60-}{-60-}{-60-}

مشاهده همه ی 11 نظر
fariba
مو قشنگمو قشنگ
fariba

نام كفش ساقدار دخترانه مدل FORCE برند NIKE جنسیت

نام كفش ساقدار دخترانه مدل FORCE برند NIKE جنسیت

نام كفش ساقدار دخترانه مدل FORCE
برند NIKE
جنسیت دخترانه
سایزبندی 37 - 40
رنگبندی سیز زیتونی
جنس رویه هورس
جنس زیره PU
زیره کفی دور دوزی شده
نوع کاربری قابلیت ست کردن با انواع شلوارهای جین ،کتان و ...
قیمت فقط 48 هزارتومان
لینک خرید
http://l1l.ir/2wrn

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahsa
خوشحالخوشحال
Mahsa
پست شماره 313945913 از Mahsa

.

مشاهده همه ی 8 نظر