لحظه  بروز رسانی 
✪TARANEH✪
مهربونمهربون
✪TARANEH✪

سلطان به وزیرگفت۳سوال میکنم فردااگرجواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.سوال

سلطان به وزیرگفت۳سوال میکنم فردااگرجواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.سوال اول:خداچه میخورد؟سوال دوم:خداچه می پوشد؟
سوال سوم:خداچه کارمیکند؟وزیر ازاینکه جواب سوالهارانمیدانست ناراحت بود.
غلامی فهمیده وزیرک داشت.وزیر به غلام گفت سلطان ۳سوال کرده اگرجواب ندهم برکنارمیشوم.اینکه :خداچه میخورد؟چه می پوشد؟چه کارمیکند؟غلام گفت هرسه را میدانم اما دوجواب را الان میگویم وسومی رافردا
اما خداچه میخورد؟خداغم بندهایش رامیخورد
اینکه چه میپوشد؟خداعیبهای بندهای خودرامی پوشد
اماپاسخ سوم را اجازه بدهیدفردابگویم. فرداوزیر و غلام نزدسلطان رفتند.وزیربه دوسوال جواب داد.سلطان گفت درست است ولی بگوجوابهاراخودت گفتی یاازکسی پرسیدی وزیرگفت این غلام من انسان فهمیده ایست جوابهارااوداد. گفت پس لباس وزارت رادربیاوروبه این غلام بده غلام هم لباس نوکری رادرآوردوبه وزیرداد.بعد وزیر به غلام گفت جواب سوال سوم چه شد؟غلامگفت:آیاهنوزنفهمیدی خداچکارمیکند!خدادریک لحظه غلام راوزیر میکندووزیرراغلام میکند(بارخدایا توئی که فرمانفرمائی،هرآنکس راکه خواهی فرمانروائی بخشی وازهرکه خواهی فرمانروائی را بازستانی.س آل عمران آیه۲۶
 
dc9375bfb419451f848c74a0d37d874d.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
omid ares
مهربونمهربون
omid ares

ند یک پدر پیر روی تخت بیمارستان درحال مرگ به فرزندش

ند یک پدر پیر روی تخت بیمارستان درحال مرگ به فرزندش :
منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش و اشکهایت را با دستان خود پاک کن (همه رهگذرند)
زبان استخوانی ندارد ولی اینقدر قوی هست که بتواند به راحتی قلبی را بشکند (مراقب حرفهایت باش)
به کسانی که پشت سرت حرف میزنند بی اعتنا باش آنها جایشان همانجاست دقیقا پشت سرت (گذشت داشته باش)
گاهی خداوند برای حفاظت از تو کسی یا چیزی را از تو میگیرد اصرار به برگشتنش نکن پشیمان خواهی شد (خداوند وجود دارد پس حکمتش را قبول کن)
عمر من 80 ساله ولی مثل 8 دقیقه گذشت و داره به پایان میرسه (تو این دقیقه های کم کسی واز دست خودت ناراحت نکن)
 نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی... کفن سفید اما ترساننده است.. و کعبه سیاه اما محبوب ودوست داشنتی است.
انسان به اخلاقش هست نه به مظهرش.
 اگرصدای بلند نشانگر مردانگی بود سگ سرور مردان بود.
اگر لختی و برهنگی نشانه زن بودن بود میمون از همه خانمتر بود.
قبل از اینکه سرت را بالا ببری و نداشته هات را به پیش خدا گلایه کنی نظری به پایین دست خودت بینداز و داشته هات را شاکر باش.
انسان بزرگ نمیشود جز به وسیله ی فكر

مشاهده همه ی 3 نظر
omid ares
مهربونمهربون
omid ares

ادمان باشد، محبت تجارت پاياپای نيست، چرتکه نیندازيم که من چه

ادمان باشد،
محبت تجارت پاياپای نيست،
چرتکه نیندازيم که من چه کردم و در مقابل تو چه کردی!
بی شمار محبت کنيم،
حتی اگر به هردليلی کفه ی ترازوی ديگران سبک تربود...

اگرقرارباشدخوبی ما،وابسته به رفتاردیگران باشد..
این دیگرخوبی نیست؛بلکه معامله است...

مشاهده همه ی 2 نظر
omid ares
مهربونمهربون
omid ares

از این 12 نام آریایی کدام را می پسندید؟ آتریسا

از این 12 نام آریایی کدام را می پسندید؟

آتریسا : آذرگون مانند آتش دختری با چهره ای زیبا و برافروخته

آرتام : راستگوی نیک اندیش

رومیسا : سپید رو

اوتانا : کشیده ، زیبا ، اندام بلند

سانیا : در گویش مازندران سایه روشن جنگل

آرون :صفت نیک و خصلت پسندیده ، نامی برای پسران

دایانا : زیبا و گرانمایه ، مثل زر سرخ ،همچنین نام دیگر آناهیتا (الهه آب) است .

رایین (رائین) : با اندیشه ، دانا

پانیا : محافظ ، نگهدارنده

آروشا : درخشان ، نورانی ، باهوش

سورین : توانا ، دلیر ، نامی پسرانه

روسانا : مانند چهره ، مثل رخ

مشاهده همه ی 10 نظر
omid ares
مهربونمهربون
omid ares

شرط دل دادن ، دل گرفتنه و گر نه یکی بی

شرط دل دادن ، دل گرفتنه و گر نه یکی بی دل میشه ، یکی دو دل

مشاهده همه ی 1 نظر
omid ares
مهربونمهربون
omid ares

چه ساده قلبمان را دو دستی چسبیدیم که مبادا کسی آن

چه ساده قلبمان را دو دستی چسبیدیم که مبادا کسی آن را بدزدد و عاشقمان کند غافل از اینکه

برای عاشق کردنمان عقلمان را می دزدند و حالا ما ماندیم

مشاهده همه ی 1 نظر
omid ares
مهربونمهربون
omid ares

زندگی هر یک از ما بازتاب اندیشه ماست . کافی است

زندگی هر یک از ما بازتاب اندیشه ماست ......... کافی است با تغییر روند زندگی خود را متحول کنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید