لحظه  بروز رسانی 
Text-Ahang_IR
Text-Ahang_IR

متن آهنگ بهزاد پکس و احمد سولو به نام الکی مثلابخشی

متن آهنگ بهزاد پکس و احمد سولو به نام الکی مثلا
متن آهنگ بهزاد پکس و احمد سولو به نام الکی مثلا
بخشی از من :
چقدر خوبه اینجا همه چی سر جاشه
بهترین صدا که شنیدم صدا خنده هاشه
همه چی خوبه کنارمی دست تو دست
در گوشم میگه یعنی بهتر از تو هست
همه خوشحالیم باهم از تنهایی نمیگیم دل خوش داریم با هم
چقدر قه قهه میزنی به نظرم مستینا گفتم الکی مثلا هستیم
الکی مثلا هنوز دستاتو دارم
شبه تولدمه ها هنوز عکساتو دارم
چقدر خوب بود همه چی مگه غمم داشتیم
ها مگه چیزی کمم داشتیم

مشاهده همه ی 2 نظر
Text-Ahang_IR
Text-Ahang_IR

متن آهنگ بهزاد پکس و احمد سولو به نام الکی مثلابخشی

متن آهنگ بهزاد پکس و احمد سولو به نام الکی مثلا
متن آهنگ بهزاد پکس و احمد سولو به نام الکی مثلا
بخشی از من :
چقدر خوبه اینجا همه چی سر جاشه
بهترین صدا که شنیدم صدا خنده هاشه
همه چی خوبه کنارمی دست تو دست
در گوشم میگه یعنی بهتر از تو هست
همه خوشحالیم باهم از تنهایی نمیگیم دل خوش داریم با هم
چقدر قه قهه میزنی به نظرم مستینا گفتم الکی مثلا هستیم
الکی مثلا هنوز دستاتو دارم
شبه تولدمه ها هنوز عکساتو دارم
چقدر خوب بود همه چی مگه غمم داشتیم
ها مگه چیزی کمم داشتیم

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Text-Ahang_IR
Text-Ahang_IR

متن آهنگ بهزاد پکس و احمد سولو به نام الکی مثلابخشی

متن آهنگ بهزاد پکس و احمد سولو به نام الکی مثلا
متن آهنگ بهزاد پکس و احمد سولو به نام الکی مثلا
بخشی از من :
چقدر خوبه اینجا همه چی سر جاشه
بهترین صدا که شنیدم صدا خنده هاشه
همه چی خوبه کنارمی دست تو دست
در گوشم میگه یعنی بهتر از تو هست
همه خوشحالیم باهم از تنهایی نمیگیم دل خوش داریم با هم
چقدر قه قهه میزنی به نظرم مستینا گفتم الکی مثلا هستیم
الکی مثلا هنوز دستاتو دارم
شبه تولدمه ها هنوز عکساتو دارم
چقدر خوب بود همه چی مگه غمم داشتیم
ها مگه چیزی کمم داشتیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید