لحظه  بروز رسانی 
ELI
قاطیقاطی
ELI

چند وقتیست هر چه می گـــــردمهیــــچ حرفــــی بهتـــر از سکوت پیدا

چند وقتیست هر چه می گـــــردم
هیــــچ حرفــــی بهتـــر از سکوت پیدا نمی کنم ...
نگـــــاهم امـــا ...
گـــــاهی حـــرف مـــی زند گاهی فــــریاد می کشد...
و مــــن همیشه به دنبال کســـی می گردم
که بفهمــــد یک نگـــاه خستـــــه چه می خواهــــد بگوید .....

نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI

همیشه در حالی که.یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!یه عالمه اشک

همیشه در حالی که...
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!
یه عالمه اشک توی چشماته!
یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده...
باید بگی : خب... خدافظ...

نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI

خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توستو “من”

خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست
و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم...

نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI

همــــیشـه دقــیقا وقــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــنی وقتـــی داغونــــی

همــــیشـه دقــیقا وقــــتی پـُر از حـــرفی
وقتـــی بغــــض میکـــنی
وقتـــی داغونــــی
وقــــتی دلــت شکــــستـه
دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ
انقــــدر حــرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :
"بیخـــیال!!

نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI

و اینقدر با دلم خوبی که من از هر کسی سیرم

و اینقدر با دلم خوبی که من از هر کسی سیرم . . .
یه روز از من جدا باشی من از دلتنگیت میمیرم !

نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI

دیـشـب تـو خـواب . . . بـا بـارون مـسـابـقـه دادم

دیـشـب تـو خـواب . . .

بـا بـارون مـسـابـقـه دادم !

اون بـاریـد . . .

و مـ ـن گـریـه کـردم !

بـاهـاش از تـ ـو حـرف زدم . . .

اون دلـتـنـگ ِ خـورشـیـد شـده بـود

و مـ ـن دلـتـنـگ ِ تـ ـو . . .

نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI

زن هــای ســیگــاری را وقـتی به تَماشا می نِشینم لـِـــذتــــ می

زن هــای ســیگــاری را وقـتی به تَماشا می نِشینم

لـِـــذتــــ می بَـــرم . . .

از یکـــ روح لطیف... با زخمی مردانه...

نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI

مـُפـــبتِـــ زیآבے هــَمیشـﮧ آבم هـــآ رآ פֿـــرآبـــ مـے کـُنـــב گآهـے

مـُפـــبتِـــ زیآבے هــَمیشـﮧ آבم هـــآ رآ פֿـــرآبـــ مـے کـُنـــב

گآهـے آבم هآ مـے رَونـــב

نـﮧ بـرآے ایـטּ ڪـﮧ בلیلـے بـرآے مآنـבטּ نـבآرنـב
לּـــﮧ...

بلڪـﮧ آنقــــבر ڪوچـَڪنـב

ڪـﮧ نـﮧ פـــجم بآلــــآے مـُפـــبت تو رآ نــــבآرنـב

او ڪـﮧ رفتــــלּـے است بگذآر بــــــرَوב...!

نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI

میگَטּ בوسـت مِثِ سایــہ میمونِـہ وَلے بِ ᓆـولِ مُرتضے پاشایے ،

میگَטּ בوسـت مِثِ سایــہ میمونِـہ

وَلے بِ ᓆـولِ مُرتضے پاشایے ، مَטּ اونیَم ڪِ سایِـہ اَم نَـבاش...

نظرات برای این پست غیر فعال است