افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
ELI
قاطیقاطی
ELI
چند وقتیست هر چه می گـــــردم
هیــــچ حرفــــی بهتـــر از سکوت پیدا نمی کنم ...
نگـــــاهم امـــا ...
گـــــاهی حـــرف مـــی زند گاهی فــــریاد می کشد...
و مــــن همیشه به دنبال کســـی می گردم
که بفهمــــد یک نگـــاه خستـــــه چه می خواهــــد بگوید .....
ماه و ماهی
نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI
همیشه در حالی که...
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!
یه عالمه اشک توی چشماته!
یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده...
باید بگی : خب... خدافظ...
ماه و ماهی
نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI
خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست
و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم...
نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI
همــــیشـه دقــیقا وقــــتی پـُر از حـــرفی
وقتـــی بغــــض میکـــنی
وقتـــی داغونــــی
وقــــتی دلــت شکــــستـه
دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ
انقــــدر حــرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :
"بیخـــیال!!
نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI
و اینقدر با دلم خوبی که من از هر کسی سیرم . . .
یه روز از من جدا باشی من از دلتنگیت میمیرم !
نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI
دیـشـب تـو خـواب . . .

بـا بـارون مـسـابـقـه دادم !

اون بـاریـد . . .

و مـ ـن گـریـه کـردم !

بـاهـاش از تـ ـو حـرف زدم . . .

اون دلـتـنـگ ِ خـورشـیـد شـده بـود

و مـ ـن دلـتـنـگ ِ تـ ـو . . .
ماه و ماهی
نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI
زن هــای ســیگــاری را وقـتی به تَماشا می نِشینم

لـِـــذتــــ می بَـــرم . . .

از یکـــ روح لطیف... با زخمی مردانه...
ماه و ماهی
نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI
ما ی مخاطب خاص داریم ک اون بالــــــاس...

اسمش خــــــداس...

پرچمش تو آسمــــــوناس..
ماه و ماهی
نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI
مـُפـــبتِـــ زیآבے هــَمیشـﮧ آבم هـــآ رآ פֿـــرآبـــ مـے کـُنـــב

گآهـے آבم هآ مـے رَونـــב

نـﮧ بـرآے ایـטּ ڪـﮧ בلیلـے بـرآے مآنـבטּ نـבآرنـב
לּـــﮧ...

بلڪـﮧ آنقــــבر ڪوچـَڪنـב

ڪـﮧ نـﮧ פـــجم بآلــــآے مـُפـــبت تو رآ نــــבآرنـב

او ڪـﮧ رفتــــלּـے است بگذآر بــــــرَوב...!
ماه و ماهی
نظرات برای این پست غیر فعال است
ELI
قاطیقاطی
ELI
میگَטּ בوسـت مِثِ سایــہ میمونِـہ

وَلے بِ ᓆـولِ مُرتضے پاشایے ، مَטּ اونیَم ڪِ سایِـہ اَم نَـבاش...
ماه و ماهی
نظرات برای این پست غیر فعال است