لحظه  بروز رسانی 
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

دکتر دینانی: حدیث جعل میکنیم و میگیم قبل از اسلام هیچ

کوروش زنده است

دکتر دینانی: حدیث جعل میکنیم و میگیم قبل از اسلام هیچ خبری نبوده، نخیر خیلی خبر بوده. ما کوروش داریمما در مقابل اعراب نیستیم در مقابل اروپایی ها هستیم که مارو بربر میدونن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

پدر ایران زمین نامت همیشه در قلبمان زنده است

پدر ایران زمین نامت همیشه در قلبمان زنده است

پدر ایران زمین نامت همیشه در قلبمان زنده است

و یادت همواره در ذهنمان گرامی{-w67-}

مشاهده همه ی 11 نظر
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

❤️ براي زندگي قانون مهرباني بگذاريم. هر

❤️ براي زندگي قانون مهرباني بگذاريم. هر

❤️
براي زندگي
قانون مهرباني بگذاريم.
هر كه اخم كند
جريمه اش
لبخند
هركه لبخند بزند
پاداشش
عشق باشد
قانون مهرباني
پاداش و مجازاتش
شيرين است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

❤️ براي زندگي قانون مهرباني بگذاريم. هر

❤️ براي زندگي قانون مهرباني بگذاريم. هر

❤️
براي زندگي
قانون مهرباني بگذاريم.
هر كه اخم كند
جريمه اش
لبخند
هركه لبخند بزند
پاداشش
عشق باشد
قانون مهرباني
پاداش و مجازاتش
شيرين است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

نغمه هر ایرانی ۹۶/۸/۷در پاسارگاد اولین سرود ملی ایران باشد

وطنم...وطنم...وطنم♥

نغمه هر ایرانی ۹۶/۸/۷در پاسارگاد اولین سرود ملی ایران باشد .

دست در دست یکدیگر
همه با هم میخوانیم
وطنم...وطنم...وطنم ❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

نغمه هر ایرانی ۹۶/۸/۷در پاسارگاد اولین سرود ملی ایران باشد

وطنم...وطنم...وطنم♥

نغمه هر ایرانی ۹۶/۸/۷در پاسارگاد اولین سرود ملی ایران باشد .

دست در دست یکدیگر
همه با هم میخوانیم
وطنم...وطنم...وطنم ❤️

مشاهده همه ی 2 نظر
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

هر صبح دیروزهای مبهم خود رادر نامعلوم ترین جای

هر صبح دیروزهای مبهم خود رادر نامعلوم ترین جای

هر صبح
دیروزهای مبهم خود رادر نامعلوم ترین جای کاینات دفن میکنم وهیچ گذشته تلخی رابه یاد نمی آورم.
هرآدمی
میتواند با آغازصبح متولد شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید