لحظه  بروز رسانی 
parham
خوشحالخوشحال
parham

آسمان کویر آسمان عاشقانه هاست چه بسیار عاشقانی که

آسمان کویر آسمان عاشقانه هاست
چه بسیار عاشقانی که
هر شب با خیره شدن به آسمان کویر
گمشده خود را در میان ستارگانش جستجو کرده اند
بی آن که بدانند
کویر هر ستاره اش را از الماس نگاه تماشاگر عاشق وام گرفته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید