لحظه  بروز رسانی 
سید Ebi (مدیر پایان خوش)
آروم و عادیآروم و عادی
سید Ebi (مدیر پایان خوش)

ای زمان، ای اژدهای آدمخوار، ای که پنجه شیران شرزه را

ای زمان،
ای اژدهای آدمخوار،
ای که پنجه شیران شرزه را در هم می شکنی
و دندان تیز پلنگان را در کامشان فرو می ریزی
و مرغ کهن روزگار، ققنوس، را در آتش خودفروزش خاکستر می کنی
و الهه زمین را برآن می داری که فرزندان خود را فرو بلعد
و با گذر شتابان خویش فصلهای شادی و غم از پی هم به جای می گذاری،
ای زمان بادپای،
هرستم که خواهی بر این جهان فراخ و نعمتهای دلپذیر آن روا دار،
اما تو را از یک جنایت هولناک بر حذر می دارم:
مبادا ارّابه خود را بر پیشانی زیبای محبوب من برانی
و با قلم کهنسال خود بر آن چهره جمیل خطی بنگاری.
بگذار تا این نمودار زیبایی برای نسلهای آینده
همچنان پاک و بی آلایش برقرار بماند.
اما نه، ای زال پیر،
با او نیز هر جور و ستم که توانی به جای آر،
زیرا آن معشوق در این شعر من تا ابد جوان و شاداب خواهد ماند
(و تو را در این جایگاه بر او دستی نخواهد بود).

شکسپیر - غزل 19
ترجمه دکتر الهی قمشه ایhttp://sr.gallerix.ru/713800275/M/802423803/

مشاهده همه ی 3 نظر
سید Ebi (مدیر پایان خوش)
آروم و عادیآروم و عادی
سید Ebi (مدیر پایان خوش)

و روحی بودی که در میان ما می گشتی و سایه

و روحی بودی که در میان ما می گشتی و سایه ات پرتو نوری بود که بر چهره ما می تابید . ما به تو بسیار مهر داشتیم . گرچه مهر ما بی زبان بود و حجاب بر چهره داشت . ولی اکنون او به صدای بلند تو را می خواند و در پیش تو برهنه می شود .
همیشه چنین بوده است که مهر به ژرفای خود پی نمی برد ، تا آنگاه که ساعت فراق فرا می رسد .http://sr.gallerix.ru/759734394/N/622646344/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید Ebi (مدیر پایان خوش)
آروم و عادیآروم و عادی
سید Ebi (مدیر پایان خوش)

اگر به راستی این همان ساعتی ست که باید فانوسم را

اگر به راستی این همان ساعتی ست که باید فانوسم را بلند کنم ، آنچه در فانوس می سوزد شعله من نخواهد بود .  من فانوسم را خالی و خاموش بلند خواهم کرد ، نگهبان شب است که در او روغن می ریزد و او را روشن می کند .http://sr.gallerix.ru/759734394/N/157689571/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید Ebi (مدیر پایان خوش)
آروم و عادیآروم و عادی
سید Ebi (مدیر پایان خوش)

دوست تو نیازهای برآورده توست . کشت زاری ست که در

دوست تو نیازهای برآورده توست . کشت زاری ست که در آن با مهر تخم می کاری و با سپاس از آن حاصل بر می داری .  سفره نان تو و آتش اجاق توست . زیرا که گرسنه به سراغ او می روی و نزد او آرام و صفا می جویی .

http://sr.gallerix.ru/1910072626/H/1206471270/

مشاهده همه ی 2 نظر
سید Ebi (مدیر پایان خوش)
آروم و عادیآروم و عادی
سید Ebi (مدیر پایان خوش)

هنگامی که مهر شما را فرا می خواند، از پی اش

هنگامی که مهر شما را فرا می خواند، از پی اش بروید ، اگر چه راهش دشوار و ناهموار است . و چون بال هایش شما را در بر می گیرند، وابدهید ، اگر چه شمشیری در میان پرهایش نهفته باشد و شما را زخم برساند . وچون با شما سخن می گوید او را باور کنید ، اگر چه صدایش رویاهای شما را برهم زند،
چنان که باد شمال باغ را ویران میکند . زیرا که مهر در همان دمی که تاج بر سر شما می گذارد ، شما را مصلوب می کند . همچنان که می پروراند ، هرس می کند .
همچنان که از قامت شما بالا می رود و نازک ترین شاخه ها تان را در آفتاب می لرزند نوازش می کند ،
به ریشه ها تان که در خاک چنگ انداخته اند فرود می آید و آن ها را تکان می دهد . شما را مانند بافه های جو در بغل می گیرد . شما را می کوبد تا برهنه کند . شما را می بیزد تا از خس جدا سازد . شما را می ساید تا سفید کند . شما را می ورزد تا نرم شوید ؛
و آنگاه شما را به آتش مقدس خود می سپارد تا نان مقدس شوید، بر خوان مقدس خداوند .http://sr.gallerix.ru/469067035/M/211366272/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید Ebi (مدیر پایان خوش)
آروم و عادیآروم و عادی
سید Ebi (مدیر پایان خوش)

همت در جان می‌باید داد و هزیمت در نفس و تن

همت در جان می‌باید داد و هزیمت در نفس و تن بر مرگ می‌باید نهاد؛ ‌چرا که منزل، گورستان است و اهل قبور منتظرند تا ببینند چه موقع به آنان می‌پیوندی. پس مبادا که بی‌زاد و توشه بروی. http://sr.gallerix.ru/1761122335/_EX/312393188/

مشاهده همه ی 4 نظر
سید Ebi (مدیر پایان خوش)
آروم و عادیآروم و عادی
سید Ebi (مدیر پایان خوش)

از دوستان نسبت به عکس پوزش میطلبم بدان که سِحر دنیا

از دوستان نسبت به عکس پوزش میطلبم

بدان که سِحر دنیا آن است که خویشتن را به تو نماید چنان که تو پنداری که وی خود ساکن است وبا تو قرار گرفته در حالی که وی از تو بردوام گریزان است ولیکن به تدریج و ذره ذره حرکت می کند.ومثل وی چون سایه ای است که در وی نگری:ساکن نماید٬و وی بر دوام همی رود.و معلوم است که عمر تو چنین است:بر دوام می رود٬وبه تدریج هر لحظه کمتر می شود . و آن دنیاست که از تو می گریزد و ترا وداع می کند٬و تو از آن بی خبر!
http://sr.gallerix.ru/2040733922/P/1494212873/

مشاهده همه ی 1 نظر
سید Ebi (مدیر پایان خوش)
آروم و عادیآروم و عادی
سید Ebi (مدیر پایان خوش)

خوشیها و لذتها بر سه درجه است: اول آنکه پست تر

خوشیها و لذتها بر سه درجه است:
اول آنکه پست تر است مثل شکم و زیر شکم،خلق بیشتر آن بدانند و بدان مشغول باشند و دلیل پستی این است که همه حیوانات با وی در این امر شریک بلکه غالبند، همچون مگس و مور و کرم
دوم لذت غلبه و ریاست است که بعضی حیوانات با وی شریکند، همچون شیر و پلنگ.
سوم لذت علم و حکمت و معرفت حق تعالی که این را هیچ جانوری ندارد. امام محمد غزالیhttp://sr.gallerix.ru/1761122335/_EX/472491455/

مشاهده همه ی 1 نظر
سید Ebi (مدیر پایان خوش)
آروم و عادیآروم و عادی
سید Ebi (مدیر پایان خوش)

امید چونان پرنده ایست که در روح آشیان دارد

امید چونان پرنده ایست
که در روح آشیان دارد
و آواز سر می دهد با نغمه ای بی کلام
و هرگز خاموشی نمی گزیند
و شیرین ترین آوایی ست که
در تندباد حوادث به گوش می رسد
و توفان باید بسی سهمناک باشد
تا بتواند این مرغک را
که بسیار قلب ها را گرمی بخشیده
از نفس بیندازد
من آنرا در سردترین سرزمین شنیده ام
و بر روی غریب ترین دریاها
با این حال؛ هرگز؛ در اوج تنگدستی
خرده نانی از من نخواسته است!

"امیلی دیکنسون"http://sr.gallerix.ru/123650593/_EX/885549926/

مشاهده همه ی 1 نظر