لحظه  بروز رسانی 
پری
پری

الان که مشکل دارم کسی دستمو نمیگیره.دوفردای دیگه که به راه

الان که مشکل دارم کسی دستمو نمیگیره.دوفردای دیگه که به راه بد برم یا خودکشی کنم دلتون واسه جونیم میسوزه.یعنی توی ایران به این پهناوری کسی نیس که کمکم کنه تا ادامه تحصیل بدم

مشاهده همه ی 3 نظر
پری
پری

دکترای معماری یا فوق لیسانس معماری از گیلان کسی هست؟

دکترای معماری یا فوق لیسانس معماری از گیلان کسی هست؟

مشاهده همه ی 6 نظر
پری
پری

ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ' ﻋﻤﻪ

......
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ' ﻋﻤﻪ ﯼ ﻋﻄﺎﺭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﻮﯾﺲ!!! ﮐﻞ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺭﻭ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ' ﻋﻤﻪ ﯼ ﻋﻄﺎﺭ ' ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻤﻊﮐﻨﻦ، ﺁﺧﺮﺷﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ! ﺍﺻﻼﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺪﺭﯼ ﻋﻄﺎﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽﺷﺪ . ﺯﻥ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺪﯾﻦ ! ﻋﻤﻪ ﯼ ﻋﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﻩ ﺁﺧﻪ ! ؟ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺻﻼ ' ﻋﻤﻪ ﯼ ﻋﻄﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ' ﺍﺋﻤﻪ ﯼ ﺍﻃﻬﺎﺭ ' ﺑﻮﺩﻩ !
من() 
زن داییم ()
مدیر مدرسه()
عمه عطآر()
خود عطار()
حمید معصومی نژاد، واحد مرکزی خبر رم()

مشاهده همه ی 10 نظر
پری
پری

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ :. ﺍﺯ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ :.. ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﭘﻨﯿﺮ ﺗﻮﯼ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺸﯿﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺭﻓﺘﻢ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ 10 ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﻡ 2 ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ. ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺧﺒﺮ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﮐﺸﺘﯽ ﺭﻭ ﺷﻨﯿﺪﯼ؟ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ .ﺩﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺒﺮﻡ ﺑﺪﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ. !ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺷﺪﻡ..ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ.....در سال 1939 وقتی مسئولين شرکت «گندم کانزاس» امریکا متوجه شدند که مادران فقیر با پارچه بسته بندی آنها برای فرزندان خود لباس درست میکنند، شروع به استفاده از پارچه های طرحدار برای بسته بندی کردند تا بچه های فقیر لباسهای زیباتری داشته باشند و در کمال مهربانی کاری کردند که آرم این شرکت با اولین شستشو پاک میشد(انسان بودن و انسان دوستیف محصور به هیچ دین و کشوری نیست)
جالبه.

مشاهده همه ی 4 نظر
پری
پری

انسان های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه بزرگ نمیکنند چون

انسان های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه بزرگ نمیکنند چون از بزرگی کوچک امروزشان فردایی کوچکتر از بزرگی دیروز خواهند ساخت..»
.
.
.
.
.
منم نفهمیدم!:|(tongue)
ولی خیلی با کلاس بود:|
گفتم بزارم براﺗﻮﻥ:|

مشاهده همه ی 2 نظر
پری
پری

زن و موبایل *✳ ⭕از آن روزی که اینترنت بنا شد⭕ زن

زن و موبایل *✳

⭕از آن روزی که اینترنت بنا شد⭕
 زن خونه ز مرد خود جدا شد

⭕نه چای آماده و نه استکانی ⭕
 دریغ از پختن یک لقمه نانی

⭕سر صبحی که پی جو تا سحرگاه⭕
موبایلش روشنه هر گاه و بی گاه

⭕گهی اینترنت و واتس آپ و گه چت ⭕
پیامک میزنه این خط به اون خط

⭕خیالش نی بچه ش داره میمیره 
خوراکش خورده یا اینکه نخورده

⭕خیالش نی که مردش خسته و زار ⭕
میاد خونه شبانگاهان سر کار

⭕سرش توی موبایلش هی میخنده ⭕
 پیامک میزنه خالی میبنده

⭕بجای همدمی با مرد خونه⭕
موبایلا روز و شب همدمشونه

⭕الهی این موبایلا را تو بشکن ⭕
دل بیچاره ی مردا رو نشکن

⭕قدیما مرد و زن همراه و همدل ⭕
حالا همدم شده خط ایرانسل

⭕الهی کابل اینترنت جدا شه ⭕
 موبایلا از دست زن ها رها شه

⭕از آن روزی که این وایبر بنا شد
 زن خونه ز مرد خود جدا شد

شعر از حسود اقا

مشاهده همه ی 3 نظر
پری
پری

سلام.میخواستم بدونم گوشی در حد 50،60 هزار تومن چی خوبه؟؟؟کاراییش برام

سلام.میخواستم بدونم گوشی در حد 50،60 هزار تومن چی خوبه؟؟؟کاراییش برام خیلی مهمه.مرسی:|

حالا جوابا:

:| 50 60 هزار تومن میخوای پول گوشی بدی؟! نکن اینکارو.دیوونه ای مگه.سرمایتو بذا تو یه کاری به فکر آیندت باش

نگفتی سیستم عاملش اندروید باشه؟ دوربینش چند مگا پیکسل باشه؟ حافظش؟... خوب عزیزم یکم اطلاعات میدادی 

تو كه ميخواي اينهمه خرج كني لب تاب بگير ديگه... والا...

"""کاراییش برام خیلی مهمه.مرسی""" این جملت منو پرپر کرد!!!

یه 40 تومن دیگه بزاری روش میتونی قاب تقلبی اپل 5 رو بخری.خیلی هم خوشکله. |:

يكم صبر كن ايفون ٧ داره ميادتو بازار..

آقا یکی فحشش بده من روزه ام خخخخ

اون پولو بده به من اجازه میدم آیفونمو نگاه کنی!!

مشاهده همه ی 6 نظر
پری
پری

پنجشنبه است و دلم برای آنهایی که دیگر ندارمشان تنگ است.پنجشنبه

پنجشنبه است و دلم برای آنهایی که دیگر ندارمشان تنگ است.......
پنجشنبه است وجای خالی عزیزان رفته به خاک دیوانه ام می‌کند
  پنجشنبه است و بوی حلوای خیراتی
یاد آدم های رفته
پنجشنبه است و ثانیه هایم بوی دلگرفتگی میدهد
چه مهمانان بی دردسری هستند رفتگان
 نه به دستی ظرفی را آلوده میکنند ونه به حرفی دلی را...
 تنها به فاتحه ای قانعند
پنج شنبه است یاد از عزیزان از دست رفته بکنیم...

مشاهده همه ی 2 نظر
پری
پری

پنجشنبه است و دلم برای آنهایی که دیگر ندارمشان تنگ است.پنجشنبه

پنجشنبه است و دلم برای آنهایی که دیگر ندارمشان تنگ است.......
پنجشنبه است وجای خالی عزیزان رفته به خاک دیوانه ام می‌کند
  پنجشنبه است و بوی حلوای خیراتی
یاد آدم های رفته
پنجشنبه است و ثانیه هایم بوی دلگرفتگی میدهد
چه مهمانان بی دردسری هستند رفتگان
 نه به دستی ظرفی را آلوده میکنند ونه به حرفی دلی را...
 تنها به فاتحه ای قانعند
پنج شنبه است یاد از عزیزان از دست رفته بکنیم...

مشاهده همه ی 1 نظر