لحظه  بروز رسانی 
ElhaM
قبراققبراق
ElhaM

شب با بودن کنار تو قشنگه نباشی پراز دلتنگیه

شب با بودن کنار تو قشنگه نباشی پراز دلتنگیه

شب با بودن کنار تو قشنگه
نباشی پراز دلتنگیه

تـلـخ و شـیریـن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یاشار«همسفرعشق»
یاشار«همسفرعشق»

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری
اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی یکی را
دوست داشته باشی ...


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احمد
احمد

به خودت ایمان بیاور،برخیزپاشنه هایت را بالا بکش وکاری را انجام

به خودت ایمان بیاور،برخیزپاشنه هایت را بالا بکش وکاری را انجام

به خودت ایمان بیاور،برخیزپاشنه هایت را بالا بکش وکاری را انجام بده که حس بهتری در موردخودت در تو ایجاد کند 👍

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 2 نظر
مهران
مهران
ا

ا

مشاهده همه ی 1 نظر
یاشار«همسفرعشق»
یاشار«همسفرعشق»
یاشار

یاشار

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احمد
احمد

🌼خدایا! شاد کن دلی را که

🌼خدایا! شاد کن دلی را که


🌼خدایا!

شاد کن دلی را که گرفته و دلتنگ است! بی نیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است! امیدوار کن کسی را که ناامید به آستانت آمده! بگیر دستانی که اکنون بسوی تو بلند است!

مستجاب کن دعای کسی که با اشکهایش تو را صدا می زند! حامی آن دلی باش که تنها شده است! با دستهای مهربانت ، با تمام قدرت و عظمت و تواناییت. ببار رحمتت را بر بندگانت ...

💥آمین اى مهربان ترين ...


هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید