لحظه  بروز رسانی 
ρλгιλ
قاطیقاطی
ρλгιλ

میگی مهم نیست اما وقتی اسمشومیشنوی داغ دلت تازه میشه میگی

میگی مهم نیست اما وقتی اسمشومیشنوی داغ دلت تازه میشه

میگی مهم نیست اماتابهش فکرمیکنی اشک توچشمات جمع میشه

میگی مهم نیست امادرتنهایی همش بهش فکرمیکنی میگی مهم نیست امادلت برای صداوخنده هاش لک زده

میگی مهم نیست اماشبها خابت نمیبره باخودت میگی ینی داره چیکارمیکنه؟اونم داره بمن فکرمیکنه؟

میگی مهم نیست امامیدونی چقد*مهمه*میدونی چقدردوسشداری

پس نگو مهم نیست بگو*مهمه*اما*نیست*

مشاهده همه ی 39 نظر
ali tanha
عاشقعاشق
ali tanha

هیچ کس نمیتونه یه ابانی را درک کنه

هیچ کس نمیتونه یه ابانی را درک کنه

هیچ کس نمیتونه یه ابانی را درک کنه.

مشاهده همه ی 50 نظر
ρλгιλ
قاطیقاطی
ρλгιλ
پست شماره 302580309 از ρλгιλ


مشاهده همه ی 39 نظر
ρλгιλ
قاطیقاطی
ρλгιλ
پست شماره 302580269 از ρλгιλ


مشاهده همه ی 10 نظر