لحظه  بروز رسانی 
شهرزاد
ناراحتناراحت
شهرزاد
پست شماره 320638829 از شهرزاد

.

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 2 نظر
شهرزاد
ناراحتناراحت
شهرزاد

من ودل آمده بودیم به مهمانی تو هر دولبریزِ غزل

من ودل آمده بودیم به مهمانی تو هر دولبریزِ غزل

من ودل آمده بودیم به مهمانی تو
هر دولبریزِ غزل غرقِ گُل افشانی تو
دلَکَم عرضِ ادب کردوهمان گوشه نشست
من همه محوِ دل واوهمه حیرانی تونظری

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهرزاد
ناراحتناراحت
شهرزاد

دلـبسته‌ی انـدوه ِ دامـنگیر خود باش . از عـالم

دلـبسته‌ی انـدوه ِ دامـنگیر خود باش . از عـالم

دلـبسته‌ی انـدوه ِ
دامـنگیر خود باش ...
از عـالم غـم
" دلـرباتر " عالمی نیست !

نظری

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهرزاد
ناراحتناراحت
شهرزاد

خـدایا. آدم‌های خوب سر راهمان بگذار .!! حس

خـدایا. آدم‌های خوب سر راهمان بگذار .!! حس


خـدایا... آدم‌های خوب سر راهمان بگذار ...!!
حس بسیار خوبیست هنگامی که
در لحظه‌ هجوم غم
یــــا ناامیدی
یـــــا پریشانی
بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود... !!
کلامش
نگاهش
حتی نوشته‌اش
آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگی.!!
فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آید که آن آدم را
یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای آن لحظه‌
خاص‌سرِ راه زندگی ما بگذارد.!!
خدایم... !!
خدای خوبم ما را هم از واسطه‌ها‌ی
خوب ‌کردنِ حالِ بنده‌هایت قرار بده...!!

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهرزاد
ناراحتناراحت
شهرزاد

ﺧﺪﺍﯾﺎ . ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ،

ﺧﺪﺍﯾﺎ . ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ،


ﺧﺪﺍﯾﺎ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ، ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﻧﻪ ﻏﺼﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ براﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺷﺎﺩﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪﻫﺎ...
.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ: ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﺭﯼﺷﺪﻥ ﻭ گیاهان ﺩﺭ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪﺍ می‌کنند.
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ...
ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ عــــــشـــــق ...
.
ﭘﺲ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﺍ ﺑﺎﺵ ﻭ
ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ آﻥ ﺟﺎﯼ ده ...

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهرزاد
ناراحتناراحت
شهرزاد

به قداست زیباترین واژه ها که از آسمان می بارند

به قداست زیباترین واژه ها که از آسمان می بارند

به قداست زیباترین واژه ها که از آسمان می بارند
آرزو می کنم در این شبهای مبارک زیباترینها را از دستان خدا هدیه بگیرید

التماس_دعا

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید