لحظه  بروز رسانی 
✿ pariya ✿
شادشاد
✿ pariya ✿

نفس میکشم تا به جای مرده ها خاکم نکنند

نفس میکشم تا به جای مرده ها خاکم نکنند .این گونه است حال من "چیزی نپرس"...

مشاهده همه ی 9 نظر
✿ pariya ✿
شادشاد
✿ pariya ✿

چه تفاوت عمیقی است بین تنهایی قبل از نبودنت

چه تفاوت عمیقی است بین

تنهایی قبل از نبودنت ....

وتنهایی بعد از نبودنت....

مشاهده همه ی 5 نظر
✿ pariya ✿
شادشاد
✿ pariya ✿

دلتنگم .نه برای کسی .از بی کسی . خسته ام.نه

دلتنگم ...نه برای کسی .از بی کسی ...........

خسته ام....نه از تکاپو.از در به دری..............

نه دوستی.نه یادی.نه خاطره ی شیرینی.......

تنهایم....تنهاتر از آن سنگ کنار جاده!!

آآه ه ه ه

مشاهده همه ی 6 نظر