لحظه  بروز رسانی 
شــــــــاپــــور
ورزشکارورزشکار
شــــــــاپــــور

+جان من یبار دیگه بگو ،یبار دیگه بگو 😂

+جان من یبار دیگه بگو ،یبار دیگه بگو 😂

+جان من یبار دیگه بگو ،یبار دیگه بگو 😂

-آنچنان رونق اقتصادی... 😂

+ پوووففف ذارررت

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirali
خوشتیپخوشتیپ
amirali
همه انجام بدن

همه انجام بدن

مشاهده همه ی 118 نظر
پری دریایی
ناراحتناراحت
پری دریایی

عزت نفس این نیست که فکرکنی ازهمه بهتری. عزت

عزت نفس این نیست که
فکرکنی ازهمه بهتری.
عزت نفس یعنی اصلا نیازی نداشته باشی
خودت رو بابقیه مقایسه کنی

sSINGLESs
نظرات برای این پست غیر فعال است
پری دریایی
ناراحتناراحت
پری دریایی

من دکمه خدافظ کسایی رو از زندگیم زدم که تو

من دکمه خدافظ کسایی رو از زندگیم زدم
که تو اگه بهشون برسی هیچی از خدا نمیخوای.

نظرات برای این پست غیر فعال است
متین(+ من این اشتباهم را دوست دارم )
متین(+ من این اشتباهم را دوست دارم )

••• هَمیشِه اَشکِ اوُنایِی کِه بِه فِکرموُن " هَستَن " رُو

••• هَمیشِه اَشکِ اوُنایِی کِه بِه فِکرموُن " هَستَن " رُو دَر میاریــــِـــــمْ •••

••• هَمیشهِ واسِه کَسایی کِه بهِ فِکرِموُن " نیسْتَن " اَشْک میریزیــــمْ •••

•••هَمیشهِ بِه کَسایی کِه اَصْلاً بِه یادِموُن " نیسْتَن " فِکر مِیکُنیــــــمْ •••

•••همَیشِه کَساییِ کِه اَصْلاً فِکرِشَم نِمیکُنیم " به یــــــــــادِمُونـَنْ" •••

√√ این حَقیقَتهِ زِندِگیهِ ••••√√

*** تَلخِه وَلِی حَقیقَتْ دارِه___!!!

ما ی مشت احمقیم که داریم دور خودمون میچرخیم {-29-}{-29-}{-29-}

مشاهده همه ی 2 نظر
┄★❥ Rムɦム┄★❥
لوسلوس
┄★❥ Rムɦム┄★❥

#تیکه_کتاب بگذار آنان که عشق حقیقی را نیافتهبگذار آنان که عشق حقیقی را نیافته اند
بگویند هرگز چنین چیزی وجود ندارد
چنین باوری ،
مرگ و زندگی را برای شان آسوده تر خواهد کرد ...

📙
👤شیمبورسکا

sSINGLESs
مشاهده همه ی 5 نظر
┄★❥ Rムɦム┄★❥
لوسلوس
┄★❥ Rムɦム┄★❥

‌ نظری کن که به جان آمدم از


نظری کن
که به جان آمدم از
دلتنگی....

گذری کن که
خیالی شدم از تنهایی...

👤 عراقی

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
┄★❥ Rムɦム┄★❥
لوسلوس
┄★❥ Rムɦム┄★❥

‌ میدونی اینجا منو به فکر می ندازه


میدونی اینجا منو به فکر می ندازه
که کدوم بهتره؟
زندگی کردن مثل یک هیولا
یا مردن مثل مثل آدم خوب...

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
┄★❥ Rムɦム┄★❥
لوسلوس
┄★❥ Rムɦム┄★❥

بس است ديگر هر چه شكستيم و دم نزديم

بس است ديگر
هر چه شكستيم و دم نزديم
خوب بودن را بد بلد شده ايم
آنقدر بد
كه هر كه خواست آمد و
تمام عقده ها و دردها و بدبختيهايش را
سر خوبيهايمان خالى كرد و
دست از پا درازتر
يك ويرانه برايمان ساخت و رفت

👤امیر وجود

sSINGLESs
مشاهده همه ی 2 نظر