لحظه  بروز رسانی 
mohammad
mohammad

دلم هواتو میکنه و نیستی1 نمیدونم کی خواهی آ»د

دلم هواتو میکنه و نیستی1
نمیدونم کی خواهی آ»د
اصلا نامت را هم نمیدانم
فقط میدانم عاشقم
عاشق چه کسی خودم هم نمیدانم
شاید تو
شاید او
شاید کس دیگری
شاید بهتر باشد بگویم بدنبال عشقم!؟؟
آره اینجور بهتره!؟
تا عشق خود شو چه موقع و......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

تنهایی سرد است تنهایی را دو قسمت هم بکنی باز

تنهایی سرد است تنهایی را دو قسمت هم بکنی باز

تنهایی سرد است
تنهایی را دو قسمت هم بکنی باز چیزی عوض نمیشود!
بیخود نخواه کسی همدردت شود
باورش نکن
شدنی نیست!
پس منت کسی را نکش
خوب میدانی که شدنی نیست
باری از غمت کم نمیشود
تو میمانی و یک بدهکاری فقط!
پس خودت دردت را نوازش کن
شاید کوتاه بیاید

مشاهده همه ی 3 نظر
mohammad
mohammad

دلت که میگیرد نمیدانی چه کنی!! فقط تو میمانی

دلت که میگیرد
نمیدانی چه کنی!!
فقط تو میمانی و یک دل دلگیر!!!
باشد شاید که همانست
قسمت تو زین جهان
تا یار که باشد و کی فرا خواند
انتظار بی رسم ونشان
خود رسمیست!!
نه؟؟؟؟
اینکه نمیدانی کیست و کی خواهد آمد
خود انتطاریست
اما.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

زندگی باغی است که با عشق باقی است مشغولِ

زندگی باغی است
که با عشق باقی است
مشغولِ دل باش
نه دل مشغول
بیشتر غُصه های ما
از قصه های خیالی ماست
پس بدان اگر فرهاد باشی
همه چیز شیرین است
کسی هرگز نمیداند
چه سازی میزند فردا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

عشق را خواب دیدم ازش پرسیدم سری به ما نمیزنی!؟

عشق را خواب دیدم ازش پرسیدم سری به ما نمیزنی!؟

عشق را خواب دیدم
ازش پرسیدم سری به ما نمیزنی!؟
گفت: نخواه اینو
عاشقی جز سوختن نیست
به هر که سر زدم تا آخر عمرش دیگه نبود اون آدم همیشگی!
سر گردان کوچه و دشت و بیابان شد
هر جا میرود یاد خاطره هایش
آرام و قرارش را میگرفت.
گفتم:ولی حسش را دوست دارم
بیا
که حس عاشقی به همه آوارگیش میارزد
بیا که عشق را با سوختنش دوست دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

گفت باورت دارم، اما نداشت!؟ گفت تا آخرش هستم،اما نبود

گفت باورت دارم، اما نداشت!؟ گفت تا آخرش هستم،اما نبود

گفت باورت دارم، اما نداشت!؟
گفت تا آخرش هستم،اما نبود
گفت فقط تو،تو،تو
اما همه بودند جز من!؟
باشد روزگار است و زمین گرد
ما رفتیم ولی بازی با دل
نکند هیچکس.به گناه نا کرده!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

تو پاسوز من نشو!!!! وقتی دلت نیست.بهتره دنبال دلت بری

تو پاسوز من نشو!!!! وقتی دلت نیست.بهتره دنبال دلت بری

تو پاسوز من نشو!!!!
وقتی دلت نیست.بهتره دنبال دلت بری
.ولی من دنبالم دلم رفتم به این روز افتادم.
ترو نمیدونم.
شاید بختت به دلت هست!
ومن بدبختیم به دلم !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

مثل پروانه ها که هیچوقت یکجا نمیمانند!! دایم در

مثل پروانه ها که هیچوقت یکجا نمیمانند!! دایم در

مثل پروانه ها که هیچوقت
یکجا نمیمانند!!
دایم در گردش اند
ولی من میخواهم بماند!!!!
تنها پروانه ای که.......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

دلم شڪست عیبے ندارد شڪستنے است دیگر ، مے شڪند

دلم شڪست عیبے ندارد شڪستنے است دیگر ، مے شڪند

دلم شڪست
عیبے ندارد شڪستنے است دیگر ، مے شڪند
اصلا فداے سرت ،
قضا و بلا بود از سرت دور شد . . .
اشڪم بے امان مے ریزد
مهم نیست
آب روشنے است
خانہ ات تا ابد روشن ...........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

از مدرسه به کوچه ما سر بزن ببین موی سپید

از مدرسه به کوچه ما سر بزن ببین موی سپید

از مدرسه به کوچه ما سر بزن ببین
موی سپید مانده و بخت سیاه من
تنها خطای زندگی ام، دیدن تو بود
رعنای من ، قشنگ ترین اشتباه من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید