لحظه  بروز رسانی 
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس
عصبانیعصبانی
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس

هر ڪس هر جا ڪه دلش می خواهد، بایستـــــد !

هر ڪس هر جا ڪه دلش می خواهد، بایستـــــد !
اما مـــــטּ...i
به ڪسی اجازه اینڪه به جاﮮ تـــــو در قلب مــטּ بنشیند راi
نخواهـــــم داد....
قلـــــــــــــب مــــــــטּ،
،فقــــــــط جـــــاﮮ توســــــــت


kblzxzwp6ug2r1v8b851.gif

مشاهده همه ی 2 نظر
mohsen
mohsen

چند ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ : ﺑﭽﻪ:ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻟﯿﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﻤﻮﻥ ﮔﻔﺘﻪ

چند ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ :
ﺑﭽﻪ:ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻟﯿﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻤﻤﻮﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﺷﻮﻥ ﺑﯿﺎﻥ!
ﻣﺎﻣﺎﻧﻪ: ﻧﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺭﻡ!
ﺑﭽﻪ: ﭼﺮﺍ؟!!!!!!!!!
ﺁﺧﻪ ﻧﺎﻇﻤﺘﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺪﯾﺮﺗﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻫﯽ ﺗﯿﻐﺶ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ!
ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺍﺷﮑﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺘﻢ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻡ.
ﻓﺮﺍﺵ ﻣﺪﺭﺳﺘﻮﻧﻢ ﯾﺒﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﻗﺪﯾﻤﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺗﻮﻭ
ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺑﺠﺎﯼ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺟﺎ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻏﻔﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩ .
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻩ!
ﺑﭽﻪ: ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻌﻠﻤﺘﻮﻥ ﺑﻔﻬﻤﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺎﺗﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﺕ ﻣﯽ ﮐ ﻨﻪ!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس
عصبانیعصبانی
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس

  ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﯾﺪﯼ ﻧﺰﺩ ﺷﯿﺦ ﺑﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

S A L I J O O N

 

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﯾﺪﯼ ﻧﺰﺩ ﺷﯿﺦ ﺑﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﻳﺎ ﺷﯿﺦ ! ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ !

ﺷﯿﺦ ﮐﻤﯽ ﺭﻳﺶ ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﯼ !

ﻣﺮﯾﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ

ﺣﻮﺭﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ؟ !!

ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺍﺳﺘﯿﺼﺎﻝ

ﺑﻘﭽﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ عراق رفت و عضو داعش بشد .!!!!!!!!!!!!

 

S A L I J O O N

مشاهده همه ی 2 نظر
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس
عصبانیعصبانی
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس

  من اگه انقدی پولدار شم که پول دیه

S A L I J O O N

 

من اگه انقدی پولدار شم که پول دیه یه نفرُ بتونم تقبل کنم

اولین نفری که بگه پول خوشبختی نمیاره رو می‌کشم دیه شُ میدم

 

S A L I J O O N

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس
عصبانیعصبانی
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس

  دختره میخواست دوس پسرشو بوس کنه ، پسره

S A L I J O O N

 

دختره میخواست دوس پسرشو بوس کنه ،

پسره گفت :

قسم میخوری که من اولین پسری ام که بوس میکنی !؟

دختره میگه ، آره بخدا … چرا همتون اینو میپرسین ؟!!

 

S A L I J O O N

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس
عصبانیعصبانی
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس

  دختره ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺗﻮی پروفایلش ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ R R R

S A L I J O O N

 

دختره ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺗﻮی پروفایلش ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ R R R

ﻣﺴﯿﺞ ﺩﺍﺩﻡ ﯾﻨﯽ ﭼﯽ ؟

ﮔﻔﺖ ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ

سه تا ره

هنوز در پی هضم این خلاقیتم

 

S A L I J O O N

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس
عصبانیعصبانی
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس

  قدرت بوگاتی ۱۰۰۱ اسب بخاره قدرت پراید ۶۳

S A L I J O O N

 

قدرت بوگاتی ۱۰۰۱ اسب بخاره

قدرت پراید ۶۳ گوز الاغ.

.

.

.

.

.

ولی به کوری چشم دشمن داریم

قیمتشو میرسونیم به بوگاتی.

مرگ بر امریکا


سیاسی کلفت بودا....

 

S A L I J O O N

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس
عصبانیعصبانی
خوشگـــــــــــــلهای فیـــــــــــس

  مهندسین آی تی دارن تلاش میکنن ببینن میتونن

S A L I J O O N

 

مهندسین آی تی دارن تلاش میکنن ببینن میتونن

یه کاری کنن امسال عید دیدنی به صورت آنلاین برگزار بشه ،

ما دیگه از اینجا پا نشیم !

خعــــلی خوب میسد هاااا

 

S A L I J O O N

مشاهده همه ی 1 نظر