لحظه  بروز رسانی 
parnia_JH
شیطونشیطون
parnia_JH

دختری که قلیون میکشه،میگن :خرابه+++++سیگار میکشه:خرابه+++++بی حجابه:خرابه++++++بی دلیل می

دختری که قلیون میکشه،میگن :خرابه+++++سیگار میکشه:خرابه+++++بی حجابه:خرابه++++++بی دلیل می


دختری که قلیون میکشه،
میگن :
خرابه+++++
سیگار میکشه:
خرابه+++++
بی حجابه:
خرابه++++++
بی دلیل میخنده+++++
خرابه+++++
سرش تو گوشیشه:
خرابه+++++
بدون روسری توعروسی یاوسط بیابون باشه (از گرما)
خرابه++++++
با همه شوخی میکنه:
خرابه+++++
با لبخند صحبت میکنه:
خرابه+++++
خرابـــــــــــــه آقا , خرابــــــــــه , به مولا قسم خــــــرابه+++++
, ولی اون دختر نــه, فکر تــــو خرابه+++
خراب تویی... که دختر میبینی به تخت خواب فکر میکنی..!
خراب تویی که فکر میکنی فقط تویی که خواهر و مادر داری!
خراب تویی که فکرت کثیفه , جامعه رو هم به لجن کشیدی با این افکارت،
خراب تویی که میگی مخ بزنم , ببرم خونه , بعد گور باباش..!
خراب تویی که اگه کسی چپ به خواهر خودت نیگا کنه رگت قلپی میزنه بالا...!!!
ولی تو خیابون میفتی دنبال دختر مردم...
خراب تویی , خراب تویی که یه جو غیرت و مردونگی تو وجودت نیست.

مشاهده همه ی 16 نظر
parnia_JH
شیطونشیطون
parnia_JH
پست شماره 305160226 از parnia_JH

{-7-}

مشاهده همه ی 30 نظر
parnia_JH
شیطونشیطون
parnia_JH

شـבیــم مــِـث ـالـڪٌـلهـَــر ڪـیو تــَـפـویـــل میـگـیـریــمــسرش گیجــ میـــرـــهـ

شـבیــم مــِـث ـالـڪٌـلهـَــر ڪـیو تــَـפـویـــل میـگـیـریــمــسرش گیجــ میـــرـــهـ

شـבیــم مــِـث ـالـڪٌـل
هـَــر ڪـیو تــَـפـویـــل میـگـیـریــمــ
سرش گیجــ میـــرـــهـ

مشاهده همه ی 9 نظر