لحظه  بروز رسانی 
parnian
parnian

بابا لنگ دراز عزیزم!  بابا لنگ دراز عزیزم!

بابا لنگ دراز عزیزم! 

بابا لنگ دراز عزیزم!

تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم.

وقتی می فهمی و می دانی ام، چیزی درون دلم فرو می ریزد.

چیزی شبیه غرور.

بابا لنگ دراز عزیزم!

لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم.

بعد از تو هیچ کس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد خواند.

نمی گذارم ...

نمی خواهم ...

بابا لنگ دراز ِ من!

همین که هستی دوستت دارم

حتی سایه ات را که هرگز به آن نمی رسم .

 

"جین وبستر"

(برگرفته از رمان بابا لنگ دراز)

baba_l_d_1.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
parnian
parnian

دفتر عشق: هر تنی شاید بتونه لذت بخش باشه

دفتر عشق:

هر تنی شاید بتونه لذت بخش باشه

اما هر شونه ای عمرا بتونه آرامش بخش باشه.


Aramesh_sh1.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید