لحظه  بروز رسانی 
navid❤️
آروم و عادیآروم و عادی
navid❤️

To fall in love you have to choose someone who always

To fall in love you have to choose someone who always

To fall in love you have to choose someone who always looks like a miracle to you
برای عاشق شدن باید کسی راانتخاب کنی،که همیشه به تو شبیه یک معجزه نگاه کند....!!!!{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
navid❤️
آروم و عادیآروم و عادی
navid❤️

گاهی هم سراغی بگیر از اولین آدمِ زندگی ات. شاید هنوز

گاهی هم سراغی بگیر از اولین آدمِ زندگی ات. شاید هنوز

گاهی هم سراغی بگیر از اولین آدمِ زندگی ات... شاید هنوز هم آخرین نفرش خودَت باشی...!!!
🌙 🍃

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
navid❤️
آروم و عادیآروم و عادی
navid❤️

احساس میکنم که هیچکس چهره واقعی خود را نشان نمیدهد

احساس میکنم که هیچکس چهره واقعی خود را نشان نمیدهد

احساس میکنم که هیچکس چهره واقعی خود را نشان نمیدهد.....
اما خود به خود پس از مدتی نقاب از چهره کنار میرود...
.آنوقت است که آدم می فهمد وقتش را تلف کرده...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید