لحظه  بروز رسانی 
⭐parsa⭐
آروم و عادیآروم و عادی
⭐parsa⭐
مشاهده همه ی 3 نظر
⭐parsa⭐
آروم و عادیآروم و عادی
⭐parsa⭐
مشاهده همه ی 2 نظر
⭐parsa⭐
آروم و عادیآروم و عادی
⭐parsa⭐
پست شماره 320894503 از ⭐parsa⭐

{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐parsa⭐
آروم و عادیآروم و عادی
⭐parsa⭐
پست شماره 320894048 از ⭐parsa⭐

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⭐parsa⭐
آروم و عادیآروم و عادی
⭐parsa⭐

عشقهایی کز پی رنگی بود.عشق نبود عاقبت ننگی بود. دشمن

عشقهایی کز پی رنگی بود.عشق نبود عاقبت ننگی بود. دشمن

عشقهایی کز پی رنگی بود.........عشق نبود عاقبت ننگی بود...
دشمن طاووس آمد پر او.........ای بسی شه را بکشته فر او....!!!
{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید