لحظه  بروز رسانی 
SS
شیطونشیطون
SS

16bd838ed8d5510f2a1826978827b89d-425

مشاهده همه ی 9 نظر
SS
شیطونشیطون
SS

گربه رو داشته باشین

مشاهده همه ی 16 نظر
SS
شیطونشیطون
SS


مشاهده همه ی 6 نظر
SS
شیطونشیطون
SS

alt

مشاهده همه ی 5 نظر
SS
شیطونشیطون
SS

دخـتـر: من حـسودیـم میشه وقـتی که دخـتـرا بهت نگـاه میکنن!پـسـر: حـسودی

دخـتـر: من حـسودیـم میشه وقـتی که دخـتـرا بهت نگـاه میکنن!پـسـر: حـسودی نکن عـزیــزم...دخـتـر: چــرا؟؟پـسـر: چـون تـو چـیـزی داری که اونـا نـدارن..!!دخـتـر: چــــــی؟؟پـســر: قـلبــم........(بـرگرفته از کتـاب داستـان های تـخیلی - جلد 2 - فـصل: انـسانهـایی کـه هیچگـاه وجـود نـداشتند)
alt

مشاهده همه ی 8 نظر
SS
شیطونشیطون
SS

در خدمتتون هستیم بعد از یک ماه از آخرین ایمیل با

در خدمتتون هستیم بعد از یک ماه از آخرین ایمیل با عشوه های سوگلی ناصرالدین شاه! واکنش ناصرالدین شاه هم جالبه! alt
alt

مشاهده همه ی 6 نظر