لحظه  بروز رسانی 
❤younes78❤
خوشتیپخوشتیپ
❤younes78❤
اهنگ

# بخشش #

مشاهده همه ی 2 نظر
❤younes78❤
خوشتیپخوشتیپ
❤younes78❤
اهنگ

# وسواسی #

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤younes78❤
خوشتیپخوشتیپ
❤younes78❤
&

&

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤younes78❤
خوشتیپخوشتیپ
❤younes78❤
&

&

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤younes78❤
خوشتیپخوشتیپ
❤younes78❤
&

&

مشاهده همه ی 1 نظر
❤younes78❤
خوشتیپخوشتیپ
❤younes78❤

نگاه تو تلخ اشک های من شور

نگاه تو تلخ

اشک های من شور

یادت شیرین

زندگی بامزه ای دارم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤younes78❤
خوشتیپخوشتیپ
❤younes78❤

انگشتان من به گره خوردن با انگشتان تو عادت داشته اند

انگشتان من به گره خوردن با انگشتان تو عادت داشته اند !

نیستی و حالا این قاتلان زنجیره ای شده اند

بختک جان دیوارهای این شهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید