لحظه  بروز رسانی 
parsa
خنگخنگ
parsa

مرا با نگاهت قضاوت نکن چه می دانی از حال

مرا با نگاهت قضاوت نکن
چه می دانی از حال طوفانی ام؟
سکوت مرا ساده معنا نکن
پر از درددل های طولانی ام

تو از این سکوتم گمان برده ای
که بی دردم و غرق آرامشم
صدای دلم را اگر بشنوی
پر از های و هوی و پریشانی ام

سخن گفتم از درد و آزردمت
ولی از کلامم پشیمان شدم
دریغ و صد افسوس چون بخششی،
نصیبم نشد از پشیمانی ام

درون دلم زلزله آمده،
اگرچه دلم مثل من سُست نیست
بیا با کلامی نجاتم بده
که من در لب مرز ویرانی ام

بهشتم تویی! پیش من نیستی
که دنیای من چون جهنم شده
مگر تو از اینجا نجاتم دهی
مگر تو بیایی بمیرانی ام

بدون تو این مَرد در غربت است
غریبی من بوی غم می دهد
اتاق من انگار جمعه ست و من
در این جمعه چون عصر بارانی ام

وجودت، نگاهت، کلامت،غمت
همه چیزت انگار از آتش است
شده آرزوی من تیره بخت
بیایی به آتش بسوزانی ام

چه زهری چه شربت، به تو تشنه ام
که فرقی ندارد که تو چیستی
تمام امیدم شده این فقط
بیایی خودت را بنوشانی ام

نظرات برای این پست غیر فعال است
parsa
خنگخنگ
parsa

ممنوع شده، بوسه ی لبهاي تو بر من بر نحسی

ممنوع شده، بوسه ی لبهاي تو بر من
بر نحسی این منع دو صد ناله و نفرين

والله... شود لعل لبت، روزي از آنم
چون قدس كه روزي شود از آنِ فلسطين

همسفرعشق...
نظرات برای این پست غیر فعال است
parsa
خنگخنگ
parsa

ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺴﯿﻢ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ میشکفت ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻨﺖ

ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺴﯿﻢ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ
میشکفت ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻨﺖ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ، ﭼﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ

ﭼﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﯿﺴﻮﯼ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ
ﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺖ ﺁﺭﺍﻡ، میرﻗﺼﯽ ﻭ ﺭﻗﺼﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﯾﮏ ﻗﻬﻮﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ
ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺁﻩ، ﻧﻮﺷﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ

ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮﺩ
ﭘﯿﭽﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ، ﭘﯿﭽﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ

ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﻭﯾﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﺗﺎﺑﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ

ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻫﻢ ﺳﻮﺧﺘﯿﻢ
ﮔﻢ ﺷﺪﻡ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺧﺪﺍ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﻡ، ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ

ﺍﺯ ﻗﻨﻮﺗﻢ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ
ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻮﺩ، ﭼﺮﺧﯿﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ

ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻓﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﺖ
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ، ﮐﻮﭼﻪ، ﺩﺭﯾﺎ، ﺩﺷﺖ ﻫﺎ ﺩﯾﺪﻡ ﺗﻮﺭﺍ

ﻫﺮ ﮔﻠﯽ ﮐﻪ میشکفت ﺍﺯ ﺩﺷﺖ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﺩﻭﺧﺘﻢ ﭘﯿﺮﺍﻫﻨﯽ ﺍﺯ ﮔﻞ - ﻭَ ﭘﻮﺷﯿﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ

همسفرعشق...
نظرات برای این پست غیر فعال است
parsa
خنگخنگ
parsa

#شعر_طنز کرده ام از دستِ ایـن فرهنگ، هنگ!کرده ام از دستِ ایـن فرهنگ، هنگ!
گشته از عشقت دلِ دلتنگ، تنگ

بعدِ «شیرین» شد تب «فرهاد»، حاد
(این خبر را مرکز امداد، داد !)

گفـت در پیشت شبی کفاش فاش:
هست گویا معبر خشخاش، خاش!

با عبورت می‏ شود جالیز، لیز
جعفری می‏ رقصد و گشنیز، نیز!

بـا نگاهت می ‏زند «عطار»، تار
«مولوی» غش کرده و «گلزار»، زار

می ‏شود در گردنت زنجیر، جیر
می ‏کُند در دست تو کفگیر، گیر

هر که بر اشعار من خندید، دید
می ‏شود با یادِ تو تبعید، عید!

کرد پیشت آدم سالوس، لوس
با تو شب‏ ها می‏ شود کابوس، بوس!

کیمیا کردی و شد شاغول، غول!!
با کلامت می‏ خورَد «شنگول»، گول!

وقت خشمت می‏ شود «تیمور»، مور
رفته «نادر» تا حد مقدور، دور!

چون به حرف آیی شود خاموش، موش
گفته‏ هایت را کند خرگوش، گوش!!

می‏ کُنی از بهر ما اندام، دام
پیش زلفت می‏ شود «خاخام»، خام

این خبر را می‏ زند نجار، جار:
هست در اطراف تو بسیار، یار

کاسه ‏ات را می ‏زند ابلیس، لیس
(هست بخش دوم ساندیس، دیس!!)

گشته‏ ام از دست استدلال، لال
رفته گویا از دل «خوشحال»، حال

همسفرعشق...
نظرات برای این پست غیر فعال است
parsa
خنگخنگ
parsa

نازت ای دلبر خوش‌چهره! کشیدن دارد جرعه‌ جرعه لب لعل

نازت ای دلبر خوش‌چهره! کشیدن دارد
جرعه‌ جرعه لب لعل تو چشیدن دارد

خبرت هست که در موقع دیدار، دلم
واندر این سینه چه ‌سان شوق تپیدن دارد

میرسی ناز و خرامان ز برم میگذری
میخرم ناز تو؛ این ناز خریدن دارد

بارها قصه‌ ی عشق تو مکرر گفتم
باز هم گویم اگر لطفِ شنیدن دارد

کاش میشد که بچینم گل لبخندت را
آخر این غنچه‌ ی لبخند تو چیدن دارد

تا شدم محو تماشا، دلم از دستم رفت
دل سپردن به تو، از خویش بریدن دارد

کاتبا! دست من و دامن آن سرو بلند
آخرِ عشق، به معشوقه رسیدن دارد

نظرات برای این پست غیر فعال است
parsa
خنگخنگ
parsa

لاریجانی رقیب اصلی خود را #سیدابراهیم_رئیسی می داند . او اظهارات

لاریجانی رقیب اصلی خود را می داند . او اظهارات خود را با این جمله شروع کرده : پادگان و دادگاه ...
.
دادگاهش که معلوم است اشاره به کیست.
.
اما سه نکته :
.
نکته اول : این ادبیات همان کسانی است که کلید به دست دادند . به عبارتی ، ساده تر از این نمی توانست بگوید : من همان روحانی هستم ...
.
نکته دوم : رقیب تو عدم در نزد مردم است آقای لاریجانی! نه هیچکس دیگر
.
نکته سوم : بساط شما باید از دنیای سیاست جمع شود ، چه بهتر که این مهم در مقابل سید ابراهیم رئیسی محقق شود ...


نظرات برای این پست غیر فعال است
parsa
خنگخنگ
parsa

علی لاریجانی و ما ادراک ما علی لاریجانی! حمید رسایی:

علی لاریجانی و ما ادراک ما علی لاریجانی!
حمید رسایی:
علی لاریجانی به من گفت چون با برجام مخالفت می‌کنی، در انتخابات مجلس دهم رای نمی‌آوری، چرا که مردم برجام را دوست دارند!
روحانی اصلی، آقای لاریجانی است.

نظرات برای این پست غیر فعال است
parsa
خنگخنگ
parsa

توییت سعید محمد و پاسخی کنایه آمیز به نطق انتخاباتی علی

توییت سعید محمد و پاسخی کنایه آمیز به نطق انتخاباتی علی لاریجانی :

به کسانی که هویت خودشان را مدیون و هستند به صراحت میگویم به حول و قوه الهی امروز آغازی بر پایان است.

نظرات برای این پست غیر فعال است
parsa
خنگخنگ
parsa

آقای روحانی با هشت سال سابقه فرماندهی پدافند هوایی، تبلیغاتش را

آقای روحانی با هشت سال سابقه فرماندهی پدافند هوایی، تبلیغاتش را با ناسزاگویی به نظامیان آغاز کرد و گفت من سرهنگ نیستم. سرتیپ لاریجانی نیز با بیش از یک دهه سابقه حضور در سپاه، روش و منش روحانی را تکرار کرد. در ارتباطِ جنابعالی با دولت روحانی، همین یک فقره کفایت می‌کند.
▫️‏سال ۷۶ مردم رنج کشیده از نئولیبرالیسم، در مقام نه به ‎#دولت_سوم_هاشمی بودند و آقای ناطق نوری، هرچند اصولگرا، نماد تداوم آقای هاشمی بود. امروز آقای لاریجانی، با همان مختصات، در همان موقعیتی قرار گرفته است که آقای ناطق در سال ۷۶ قرار داشت. مردم به ‎#دولت_سوم_روحانی نه خواهند گفت.

نظرات برای این پست غیر فعال است
parsa
خنگخنگ
parsa

لاریجانی: "قبلا بنا نداشتم در انتخابات نامزد شوم اما پس از

لاریجانی: "قبلا بنا نداشتم در انتخابات نامزد شوم اما پس از بیانات روز سه‌شنبه رهبر انقلاب تصمیم گرفتم نام‌نویسی کنم!"

پ ن: لاریجانی متخصص خرج کردنِ از رهبری در امورش است؛ از تصویب ۲۰دقیقه ای برجام تا تصویب لوایح FATF!
از صحبت های اخیر رهبری، هرکسی غیر از لاریجانی در می آید!

نظرات برای این پست غیر فعال است