لحظه  بروز رسانی 
parya
گرفتارگرفتار
parya

رفتم نون بگيرم بعد ٥دقيقه دست خالي برگشتم بابام ميگه پس

رفتم نون بگيرم بعد ٥دقيقه دست خالي برگشتم بابام ميگه پس نون كو ؟؟؟ منم گفتم الكي مثلا نونوايي بسته بود ديدم پاشوبلند كرده چنان زد تو پوزم ك آب دهنمو تو فضا معلق ديدم بهوش ك اومدم لبخد ميزنه و ميگيه:


الكي مثلا من بروسليم{-16-}{-16-}{-16-}{-16-}

مشاهده همه ی 2 نظر
◥̲̅▩̲̅▓̲̅░̲̅Å̲̅ℓ̲̅℩̲̅•̲̅•̲̅•̲̅ℸ̲̅α̲̅K̲̅℘̲̅α̲̅я̲̅░̲̅▓̲̅▩̲̅◣
خجالتیخجالتی
◥̲̅▩̲̅▓̲̅░̲̅Å̲̅ℓ̲̅℩̲̅•̲̅•̲̅•̲̅ℸ̲̅α̲̅K̲̅℘̲̅α̲̅я̲̅░̲̅▓̲̅▩̲̅◣

dg5835esgp4bt3ad86i5.jpg
http://upload7.ir/uploads//2c50f45708999f87e45ca765f9c7868c1d355cae.jpg
http://upload7.ir/uploads//13a09dcd1a99dee2490c26239ebad1014b4d2d78.jpg

مشاهده همه ی 768 نظر
parya
گرفتارگرفتار
parya

آن كسان كه گويند بهشت با حور خوش است من گويم كه

آن كسان كه گويند بهشت با حور خوش است 
من گويم كه آب انگور خوش است
اين نقد بگير رو دست از آن نسيه بردار
كه آواز دهل شنيدن از دور خوش است{-27-}{-32-}{-27-}{-32-}

مشاهده همه ی 10 نظر
parya
گرفتارگرفتار
parya

چه جيگره با لباس محلي

چه جيگره با لباس محلي

چه جيگره با لباس محلي

مشاهده همه ی 11 نظر
parya
گرفتارگرفتار
parya

دوس پسرم گفت يه دوراهي جلو پات ميزارم يا اين سوسكو

دوس پسرم گفت يه دوراهي جلو پات ميزارم يا اين سوسكو زنده ميخوري يا دوستي ما همين جا تمومه 
.
.
.
.
فك ميكرد ميتونست قبل از ولنتاين تموم كنه 
{-54-}{-54-}فقط يكم تلخ بود

مشاهده همه ی 10 نظر
parya
گرفتارگرفتار
parya

داستان خلقت زن :خدا گفت اين مخلوق عظيم فقط يك عيب

داستان خلقت زن :
خدا گفت اين مخلوق عظيم فقط يك عيب بزرگ دارد 
فرشته پرسيد چه؟؟ 
خدا گفت : اوقدر خودش را نميداند

مشاهده همه ی 5 نظر