لحظه  بروز رسانی 
parya
مو قشنگمو قشنگ
parya
b8ih7n9nsrqo.gif

عشـق یعنـی اینڪـہ

یہ جور نگاهـش ڪنی

انـگار قحطے آدمــه...

مشاهده همه ی 1 نظر
parya
مو قشنگمو قشنگ
parya
e7c05741e0e5762fd4b3fa7191ca57f7-425.jpg

چــــقدر قــــشنگه با عشـــقت

تا سر حدمــــرگ دعـــــــوا کـنی

بعدآخرشب بیادازپشت بغلت کنه

و بگه یه مــــوقع فــــــکر نکــنی

مـــیـخوام آشــــتی کنـــــــما...!

فقــــط بی تو خوابم نمی بره...!

مشاهده همه ی 1 نظر
parya
مو قشنگمو قشنگ
parya

هنـــر واقعی از آن ابـــــــر بود


اما همه برای باران شعر نوشتند

مشاهده همه ی 1 نظر
parya
مو قشنگمو قشنگ
parya
0btpyqo19y6c.jpg

همیشه تو دلت میگفتی" این مگه با
چند نـــــفر دوسته که همیشه آنلاینه
یه جــــــمله همیشه یادت بـــــــــاشه
همیشه آنلاین ترینها تنــــــــهاترینند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
parya
مو قشنگمو قشنگ
parya
dsadsarf.png

دوســــت داشـــتن همــــیـشه زیبــــــاسـت

باخـــتی درکـــــار نـــیست برای تـــــــــــو

قلبم را ریسک میکنم یا میبرم یا میمیرم

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
parya
مو قشنگمو قشنگ
parya
photo_2017-11-04_22-57-35.jpg

یادم باشد بگـــــویمت دیـــگر از این لبخندهآ

آن هـــم ناگهانی نثآر چشهای بیقرارم نکنی

دلم طاقت این همه عاشقی یک جــآ را ندارد

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
parya
مو قشنگمو قشنگ
parya
photo_2017-11-10_22-57-09.jpg

عاشـــق شـــــدن چیز ســاده ایست

آنـقـــدر که هـــــمه ی اِنـــــسانهــا

تـَـوان تجربـه کردن اون رو دارنـد

مــــهم عــــاشِـــق مـــانــدن اســـت

بی انِتـــِهابی زوال تا ابـــــد بی منت

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
parya
مو قشنگمو قشنگ
parya

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش …

اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند !

مشاهده همه ی 3 نظر
parya
مو قشنگمو قشنگ
parya

یادم باشدحرفی نزنم که به کسی بربخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسم که آزاردهدکسی را

یادم باشدکه روز و روزگارخوش است

وتنهادل مادل نیست.

یادم باشدبایددربرابرفریادها سکوت کنم وبرای سیاهی ها نوربپاشم.

یادم باشدازچشمه،درس خروش بگیرم وازآسمان،درس پاک زیستن.

یادم باشدکه سنگ،خیلی تنهاست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید