لحظه  بروز رسانی 
حسین علیپور(مدیرسرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیرسرای شادی)

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام .

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد
در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد
🌸🌹🌺🌹🌷🌹❤️
آرزو میڪنم
بهترین معـمارِ
زندگیتـ بـاشی
سـتونِ خانـه ات همـه
ازعشق و برڪت
ســقفِ خـانـه اتـ بلـوری و شـفاف
فـضای خـانـه ات
همیشـه پـُراز مـهر بـاد.
🌸🌹🌺🌹🌷🌹❤️
@zahra_1348

مشاهده همه ی 72 نظر
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
قبراققبراق
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
پست شماره 322318099 از ╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮

.

مشاهده همه ی 31 نظر
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
قبراققبراق
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮

در آخر اونچه که فهمیدم این بود، به تنهایی قوی

در آخر اونچه که فهمیدم این بود، به تنهایی قوی

در آخر
اونچه که فهمیدم این بود، به تنهایی قوی باشم

مشاهده همه ی 174 نظر
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
قبراققبراق
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
پست شماره 322310707 از ╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮

.

مشاهده همه ی 56 نظر
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
قبراققبراق
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮

از ی پسره پرسیدم ساعت چنده؟ گفت ۹ و ۱۲

از ی پسره پرسیدم ساعت چنده؟
گفت ۹ و ۱۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه و ۷روز و ۲۱ساعت و ۴۰ دقیقه!!
سه روز داشتم فک میکردم این ساعت ب وقت کجا بود
تازه فهمیدم شماره داده خیر ندیده{-15-}{-57-}

مشاهده همه ی 51 نظر
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
قبراققبراق
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
پست شماره 322292762 از ╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮

.

مشاهده همه ی 33 نظر
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
قبراققبراق
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮

یارو تو تاکسی میگه مسئولین خیلی دزدن, بغلیش میگه درست صحبت

یارو تو تاکسی میگه مسئولین خیلی دزدن, بغلیش میگه درست صحبت کن !
میگه مگه تو جزو مسئولین هستی؟

میگه نه من دزدم 😂

مشاهده همه ی 16 نظر
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮
قبراققبراق
╰☆☆ ℳᎯℛᎫᎯℕ ☆☆╮

دروغ میگن دخترا گل دوست دارن😏

دروغ میگن دخترا گل دوست دارن😏

من واسه نامزدم تاج گل بردم ناراحت شد هی می گفت این اعلامیه چیه روش😁😂

مشاهده همه ی 17 نظر