به پاتوق آذربایجانی ها خوش آمدید.امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید
بروز رسانی 
aşk
aşk

سلام دوستایی گلم به چت روم منم سر بزنید

1421246913629839_large.jpg

سلام
دوستایی گلم به چت روم منم سر بزنید

اینم <img src="> واسه همه دوستایی گلم
یادتون نره تازه باز کردم یه سری بزنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
TiaMo
مهربونمهربون
TiaMo

نمـے دونـــم ؟ چــهِ رمـــــزیهلامــــصب بعضـــ-ـــیا بــه ِ آدم ؛

نمـے دونـــم ؟ چــهِ رمـــــزیه

لامــــصب بعضـــ-ـــیا بــه ِ آدم ؛ مـــیگـטּ "عــزیــزم"

انگار فحــــــش دادن ؛

ولی بعــــــضیا هــــــستـטּ بــﮧ آدم مـــــیگـטּ :

" دیــــوونـ " ،

انــــــــگار دنــیا رو بـه آدم دادن ...
blue_colorful_green_heart_orange_pink_Fa

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
TiaMo
مهربونمهربون
TiaMo

مـלּ باید پوشیده باشمـ تا تو دینت را حفظ

http://upsara.com/images/6fbe8u629yohizz553h.jpg

مـלּ باید پوشیده باشمـ تا تو دینت را حفظ کنے ؟! go2daie36t5j0o8lod6o.gif

مرا ارشاد مے کنند تا تو ارشاد شوے ؟!

تو ازدواج نکردے و بـﮧ من گفتےgo2daie36t5j0o8lod6o.gif

زن گرفتـלּ حماقت است و مـלּ ازدواج نکردمـ و

بـﮧ مـלּ گفتے تـُرشیده امـ!! go2daie36t5j0o8lod6o.gif

نتوانستمـ بـﮧ استادیومـ بیایمـ،

چوלּ تو شعارـهاے آب نکشیده میدادے !!go2daie36t5j0o8lod6o.gif

وقتے گفتمـ پوشک بچـﮧ را عوض کن

گفتے بچـﮧ مال مادر است و وقتے go2daie36t5j0o8lod6o.gif

خواستے طلـاقمـ بدهے

گفتے بچـﮧ مالـ پدر است ؟!go2daie36t5j0o8lod6o.gif

چــ عادلـانـ !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید